Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - Metallprosessering

Sommerjobb 2024 - Metallprosessering

Metaller og metallprosessering benyttes ved framstilling av en hel rekke komponenter. Det stilles nå strengere og strengere krav til miljøvennlig prosessering og mer bruk av resirkulerte metaller. Dette stiller nye krav til tilvirkningsprosesser som støping, forming og additiv tilvirkning. Dagens prosesser er finjusterte med hensyn til produksjonstakt og kostnadseffektiv framstilling. Når andelen resirkulerte materialer økes i produktene er det behov for å justere prosessene slik at de blir mer robuste i forhold til valg av inngangsmaterialer. 

Vi jobber i dag med forskningsprosjekter både innenfor støping, forming og additiv tilvirkning hvor vi ser på effekter av økt bruk av resirkulerte inngangsmaterialer i dagens produksjonsprosesser og hvordan disse kan utvikles til å bli mer robuste.  

Har du lyst til å være med på denne spennende utviklingen? 

Vi har oppgaver som passer for studenter med bakgrunn i materialteknologi fra både 3. og 4. årskull. Dere vil kunne få både lab.oppgaver og oppgaver innen materialmodellering, prosessmodellering eller digitalisering avhengig av interesse og behov i prosjektene. Oppgavene vil være definert til problemstillinger i løpende prosjekter og med god støtte fra SINTEF forskere. 

Sommerjobb Industri

Arbeidsted vil være Trondheim eller Oslo.  

Kontaktperson Morten Onsøien (Trondheim) og Kjerstin Ellingsen (Oslo)

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim, Oslo

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.