Til hovedinnhold
Norsk English

Sommerjobb 2024 - Metallproduksjon og resirkulering

Sommerjobb 2024 - Metallproduksjon og resirkulering

Metaller er en viktig del av det grønne skiftet. Vi jobber med teknologiske løsninger for å omstille metallindustrien til å bli karbonnøytral og energieffektiv sammen med nasjonale og internasjonale kunder og samarbeidspartnere. Vi har fokus på både pyrometallurgiske prosesser (silisium, ferrolegeringer, stål) og elektrolyseprosesser (aluminium, nikkel, kobber, kobolt, sink og sjeldne jordartsmetaller med mer).  Vi jobber med både råmaterialer, elektroder og foringer til de ulike prosessene.  

Resirkulering og gjenvinning av verdifulle metaller fra flere ulike kilder er et annet viktig område vi jobber med, eks sjeldne jordartsmetaller (REE), Co og Li, metaller som er viktig for blant annet batterier og for produksjon av fornybar energi. Det er behov for radikalt nye løsninger som vil kreve en stor forsknings- og utviklingsinnsats de kommende årene, ikke minst understreket av nylige rapporter fra IEA og FNs klimapanel. Vil du være del av løsningen for det grønne skiftet? 

Vi har oppgaver som passer for studenter med bakgrunn i materialteknologi, prosesskjemi og elektrokjemi fra både 3. og 4. årskull. Dere vil kunne få både lab.oppgaver og mer teoretiske oppgaver avhengig av interesse. Oppgavene vil være definert til problemstillinger i løpende prosjekter og med god støtte fra SINTEF forskere.

Sommerjobb Industri

Arbeidsted vil være Trondheim

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Industri

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Se alle sommerjobber

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.