Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Energi søker forskere - Bli med på det grønne skiftet!

SINTEF Energi søker forskere - Bli med på det grønne skiftet!

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til innovasjoner og løsninger for samfunnet og våre kunder. SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn og FNs bærekraftmål er førende for vår virksomhet.

Avdeling Gassteknologi har et sterkt fagmiljø som jobber innen et bredt spekter av teknologier og prosesser for energiomstillingen, med fokus på hydrogen, energigjenvinning, CO2-håndtering (CCS) og integrerte energisystemer (som handler om hvordan fremtidens kraftsystem vil integrere fornybar kraft, hydrogen og varme). 

Vi er på jakt etter deg som har faglig nysgjerrighet og ønske om å bli med på det grønne skiftet. Sammen med nasjonalt og internasjonalt næringsliv former vi fremtidens integrerte energiløsninger. Som medarbeider i avdelingen vil du få mulighet til å utvikle dine faglige ferdigheter og fordype deg i områder du blir interessert i innenfor vår strategi og prosjektportefølje. Våre erfarne forskere støtter opp om faglig opplæring og prosjektledelse. Etter hvert utvikler man seg som forsker, og i samarbeid med gode kollegaer og kunder kan man utvikle egne prosjekter i skjæringspunktet mellom industriens behov og egne faglige interesser. Lagarbeid er viktig siden de gode prosjektene vanligvis krever innsats fra flere fagfelt.

Arbeidet som forsker omfatter også prosjektledelse, prosjektutvikling og -formidling, samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. SINTEF er en ideell arbeidsplass for personlig utvikling også utenfor det faglige. Vi er samlokalisert med NTNU som vi deler laboratorier med og samarbeider med om ph.d.-utdanning i mange av prosjektene våre.

Vi leder CleanExport som er et kompetansebyggende prosjekt finansiert av Forskningsrådet og industrien og er et godt eksempel på hvordan vi jobber med integrerte energisystemer. Resultatene fra prosjektet vil danne grunnlag for strategiske råd og investeringsstøtte for økt utnytting av Norges potensial for eksport av ren energi. Prosjektet utvikler en energisystemmodell med koblinger mellom elektrisk kraft, hydrogen og naturgass med CCS som er spesielt designet for analyse av ren energieksport fra Norge til Europa. Modellen tillater også mer detaljert beskrivelse av industriprosesser enn eksisterende modeller. Den helhetlige tilnærmingen vil legge til rette for analyse av nye investeringer og alternativ utnyttelse av eksisterende infrasktruktur for eksport av ren energi.

Europeisk samarbeid er viktig for vår forskning. Et godt eksempel er EU-prosjektet ACCSESS, som vi leder. I ACCSESS jobber 18 partnere fra 8 europeiske land sammen for å utvikle og demonstrere CO2-fangst og for å identifisere og optimalisere kostnadseffektive, miljøvennlige teknologiløsninger for fangst og transport av CO2 fra Europa til lagring utenfor Norges kyst. Her, som i mange andre prosjekt, trengs sterk faglig kompetanse og nysgjerrighet på hva andre kan bidra med og interesse for tverrfaglig samarbeid mot felles mål.
Vi er 60 personer i avdeling Gassteknologi, og vi er i vekst. Avdelingen har ledende roller i flere store internasjonale prosjekter innen hydrogen, CCS, energieffektivisering og nullutslipps mobilitet. Vi leder internasjonalt anerkjent Norwegian CCS Research Centre (NCCS) innen CCS, og HYDROGENi innen hydrogen, som er to av Norges forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Vi leder også forskningssenteret LowEmission som utvikler løsninger for utslippsfri norsk sokkel innen 2050. Videre er vi sentrale i FME HighEFF som er et forskningssenter for energieffektivisering i industrien. Vår avdeling leder store prosjekter i EUs forskningsprogram Horizon Europe. 

Vi søker etter deg som har relevant bakgrunn på mastergrads- eller doktorgradsnivå. Kunnskap i en eller flere av de følgende er ønskelig: kjemisk prosessteknologi, energiprosesser, prosessintegrasjon, og tekno-økonomisk analyse. Erfaring med prosessmodellering, optimalisering, prosessevaluering og simuleringsverktøy for kjemiske prosesser er nyttig, men ikke nødvendig.

 

SINTEF gir sine medarbeidere:

•    Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
•    En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2022
•    Unike muligheter til faglig og personlig vekst
•    God ledelse og systematisk utvikling av talenter
•    Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger
•    Mulighet til å jobbe med industri-relevante løsninger på de store utfordringene i samfunnet i dag, relatert til energi og nullutslipp.
 

 

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Energi

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe's largest independent research centres. SINTEF is an independent and non-commercial organisation.
SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.
Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.