Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Manufacturing søker Seniorforsker innen fremtidens produksjonsteknologi

SINTEF Manufacturing søker Seniorforsker innen fremtidens produksjonsteknologi

Har du lyst til å jobbe med teknologiske løsninger for fremtidens vareproduserende industri?

SINTEF er en av Norges mest anerkjente merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekrafts mål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekrafts rapport.

SINTEF Manufacturing AS har klare ambisjoner om å være et ledende kompetansesenter og produktivitetsmotor i re-industrialiseringen av Norge. Vi opplever stor etterspørsel innen fagområdet produksjonsteknologi generelt og automatisering og robotikk spesielt. Avdelingen har en sterk prosjektportefølje som spenner over ulike bransjer, fra grunnleggende forskning til innovasjons- og rådgivningsprosjekter. Vi ønsker derfor å styrke faggruppen for robotikk og automatisering.

Stillingens ansvarsomr��der og arbeidsoppgaver: 

 • Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring med stor grad av kundekontakt
 • Prosjektledelse
 • Søknadsskriving (bla NFR og EU)
 • Vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling
 • Etablere nye kundekontakter og bygge nettverk

Hvem søker vi:
Vi søker deg som kan styrke og utvikle våre faglige satsingsområder innenfor en eller flere av følgende områder:

 • Analysemetoder og verktøy for automatisering og optimalisering av produksjonssystemer
 • Datateknologi og programvarearkitektur

Du har gjerne erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet eller relevant næringsliv, og ønsker å utvikle deg selv gjennom utfordrende arbeidsoppgaver. Du engasjeres av å forske frem og utvikle nye og innovative løsninger i tett kontakt med industrien, enten som prosjektleder eller aktiv prosjektmedarbeider. Du evner å spre kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • PhD innen relevante fagdisipliner 
 • Gjerne erfaring med generering og gjennomføring av FoU-prosjekter, og har et etablert nettverk
 • Analytisk, faglig sterk og interessert i mulighetene i ny teknologi 
 • God evne til samarbeid og formidling
 • Evne til å lede prosjekter nasjonalt, og gjerne internasjonalt 

SINTEF ønsker en balansert kjønnssammensetning, og vi oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke stillingen.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland i et av Europas ledende forskningsinstitusjoner
 • Dynamisk og motiverende arbeidsmiljø med et stort nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Gode muligheter for å påvirke egne aktiviteter og prosjektportefølje

Arbeidssted for stillingen er Raufoss. Du må regne med noe reiseaktivitet til kunder i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk).  Har du spørsmål vedrørende stillingen, kontakt forskningsleder Gabor Sziebig, tlf 468 06 121

 

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Manufacturing

Arbeidssted

Raufoss

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Manufacturing AS is a R&D company that strives to develop a competitive product manufacturing industry in Norway. We deliver specialist expertise in automated production, product and production development, lean, value chain management and materials technology, as well as laboratory and engineering services. The company has approximately 90 employees and has its head office at Raufoss, in addition to employees in Trondheim, Ålesund, Stavanger and Horten. 

SINTEF Manufacturing AS er et institutt i SINTEF som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. Selskapet har cirka 90 ansatte og er lokalisert med hovedkontor på Raufoss, og har i tillegg ansatte i Trondheim, Ålesund, Stavanger og Horten.

Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.