Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Helgeland is looking for two senior researchers

SINTEF Helgeland is looking for two senior researchers

SINTEF Helgeland AS focus on circular economy, environment, sustainability in addition to process industries of the future. We offer large opportunities for professional and personal development, project leadership and networks in Norway’s green industrial capital. We cooperate closely within the SINTEF Group and with clients and partners in national and international projects. Female candidates are encouraged to apply.

We are looking for down-to-earth and goal-oriented people who draw motivation from close contact with industry, partners, policy instruments, local and regional authorities. Candidates who have documented competence from process industry technology, metallurgy, industrial digitalization, hydrogen, CCUS or life cycle analysis are especially wanted. Candidates must have the ability and willingness to work and develop in teams and networks.

SINTEF Helgeland cooperates closely with industry and business actors who are looking to; strengthen their competitivity through increased research and development, be in the forefront of regulatory demands, increase their resource efficiency and limit the impact on climate and the environment through development and introduction of new technologies.  SINTEF Helgeland work closely with industrial and business actors who want increased resource efficiency, be in the forefront of new regulatory demands and limit climate and environmental impacts through the development and use of innovative technologies. We use, among other things, life cycle analysis (LCA) and material flow analysis (MFA) to quantify climate and environmental effects related to circular value chains and low-emission technology. Based on a strongly growing project portfolio in these areas, we need more experience and expertise within the field, and therefore advertise two positions as a senior researcher.

As a senior researcher you are expected to document experience with the initiation, sale and leadership of major (R&D) projects. We are looking for candidates with a doctorate (PhD) or master's degree (MSc) in energy and environment, metallurgy, process / chemistry engineering, industrial economics, cybernetics or automation. Candidates with a MSc should have 5-10 years of relevant experience as a researcher. Other related areas may also be considered. Knowledge of circular economy, industrial ecology and methods such as life cycle analysis is an advantage.

We are looking for candidates who are:

 • Good networkers and has an active and open approach in meeting customers
 • Professionally strong and motivated to get acquainted with new fields and develop new skills
 • Experience from project work
 • Efficient and can handle several different projects and tasks in a good manner
 • Ability to translate industry needs into solutions through professional project management and work

SINTEF gives its employees:

 • Freedom to develop your own projects and areas of expertise
 • A documented good and inclusive work environment that values ​​diversity
 • Unique opportunities for professional and personal growth in an exciting competence environment who work closely with the industry varied and flexible working day in what has for many years been named one of Norway's most attractive employers
 • Good management and systematic development of leadership talents
 • Good pension and insurance schemes, welfare schemes and competitive conditions
 •  

About the workplace: SINTEF Helgeland AS is located in Mo i Rana, within short distance from mountain peaks and Helgeland’s famous coastline with nearly 25,000 islands and islets. The region has strong economic development with large industrial establishments and projects such as Freyr Battery as well as a large new airport and deep-water harbour being initiated. There is a rapid internationalization taking place, and the municipality is preparing the establishment of an international school. Public and private institutions are contributing to a very positive development on the job market as well as a diverse and dynamic region.   

Welcome to SINTEF as who you are and who you want to be!

We would like to hear from relevant candidates as soon as possible and will evaluate these on an ongoing basis.

To hear more about the position, contact chairman of the board Jack Arild Ødegård, mobile: 930 59 461, or general manager Rune Jensen, mobile: 947 81 656. Application deadline: 6. June 2022.

 

Norsk tekst:

SINTEF Helgeland AS satser særlig på områdene miljø, bærekraft, sirkulær økonomi og framtidens prosessindustri. Vi kan by på store muligheter for faglig og personlig utvikling, prosjektledelse og nettverk i Norges hovedstad for grønn industri. Det er tett tverrfaglig samarbeid med resten av SINTEF-konsernet og med kunder og partnere i nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi oppfordrer særskilt kvinner om å søke.

Vi søker etter jordnære og målrettede personer som finner motivasjon i tett kontakt med industri og næringslivsaktører, virkemiddelapparat og myndigheter. Kandidater som kan vise til kompetanse blant annet fra prosess-teknologi/metallurgi, industriell digitalisering, hydrogen, CCUS eller livsløpsanalyse er spesielt ønsket. Kandidatene må ha evne og vilje til å jobbe og utvikle i team og nettverk. 

SINTEF Helgeland jobber tett med industri- og næringsaktører som ønsker å styrke sin konkurransekraft gjennom satsing på FoU, være i forkant av nye regulatoriske krav, øke ressurseffektiviteten og begrense klima- og miljøbelastninger gjennom utvikling og bruk av innovative teknologier. Vi bruker blant annet livsløpsanalyse (LCA) og materialstrømsanalyse (MFA) for å kvantifisere klima- og miljøeffekter knyttet til sirkulære verdikjeder og lavutslippsteknologi. Med bakgrunn i en sterkt økende prosjektportefølje på disse områdene har vi behov for flere medarbeidere og lyser derfor ut to stillinger som seniorforsker.

Som seniorforsker forventes det at du kan dokumentere din erfaring med initiering, innsalg og ledelse av større (FoU-)prosjekter. Vi søker kandidater med doktorgrad (PhD) innen energi og miljø, metallurgi, prosess-/kjemi-teknikk, industriell økonomi, kybernetikk eller automatisering. Kandidater med mastergrad (MSc) bør ha 5-10 års relevant forskererfaring. Andre beslektede områder kan også vurderes. Kjennskap til sirkulær økonomi, industriell økologi og metoder som livsløpsanalyse er en fordel. 

Vi ønsker kandidater med følgende egenskaper:

 • God nettverksbygger og uredd i møte med kunder
 • Faglig sterk og motivert til å sette seg inn i nye felt
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Effektiv og evne til å ha mange baller i luften
 • Evner til å omsette industriens behov til løsninger gjennom profesjonell prosjektledelse og -arbeid

SINTEF gir sine medarbeidere: 

 • Frihet til å utvikle egne prosjekter og fagområde
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et spennende kompetansemiljø som jobber tett på industrien
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som i en årrekke er blitt kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsstedet: SINTEF Helgeland AS holder til i Mo i Rana, med kort vei til fjelltopper og Helgelands skjærgård med nærmere 25 000 øyer og holmer. Regionen har sterk økonomisk utvikling med store industrielle etableringer og prosjekter som Freyr Battery samt ny storflyplass og dypvannskai underveis. Samfunnet internasjonaliseres i betydelig grad, og etablering av internasjonal skole er under forberedelse. Offentlige og private institusjoner bidrar til en positiv og mer mangfoldig utvikling på arbeidsmarkedet og for bymiljøet.

Velkommen til SINTEF Helgeland AS som den du er, og den du ønsker å bli!

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater, og vil vurdere disse fortløpende.
For å høre mer om stillingen, ta kontakt med styreleder Jack Arild Ødegård, mobil: 930 59 461, eller daglig leder Rune Jensen, mobil: 947 81 656. 

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Helgeland

Arbeidssted

Mo i Rana

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.