Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Energi søker forskere innen elektrisk transport og ladeinfrastrukur

SINTEF Energi søker forskere innen elektrisk transport og ladeinfrastrukur

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø? 

SINTEFs visjon er Teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i over 70 år. FNs bærekraftsmål er viktige for vår virksomhet. Vi er på jakt etter flere forskere som ønsker å være med og forme fremtidens energiløsninger.

I SINTEF Energi utvikler vi fremtidens bærekraftige energisystem. 

En viktig del av dét er et distribusjonsnett som kan møte fremtidens utfordringer og muliggjøre det grønne skiftet. I avdeling Energisystemer utvikler vi metoder og verktøy for nettintegrasjon av blant annet solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige tema vi forsker på er forbrukerfleksibilitet og drift, og planlegging av distribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Vår forskningsaktivitet omfatter blant annet:

 • Fremdriftssystemer, fylle-/ladeinfrastruktur (statisk/dynamisk) og kraftsystemintegrasjon av elektrisk transport
 • Energiomforming og kraftelektronikk
 • Energilagringssystemer og styring av disse (batteri, hydrogen)
 • Elektrisk lastmodellering og energimodellering for transport
 • Løsninger for brukervennlig energiforsyning til elkjøretøy
 • Planlegging og drift av kraftsystem med elektrisk transport og energilager

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk med bakgrunn innen energisystem og/eller energiforsyning til elektrisk transport, eller annen relevant bakgrunn for fremtidens løsninger for elektrisk transport. Vi søker også etter noen som har evne og lyst til å jobbe med og utvikle våre fagområder i tett samarbeid med bransjen. Vi ser primært etter kandidater med doktorgrad, men gode mastergradsstudenter med interesse for doktorgradsstudier er også velkommen til å søke. Kjennskap til norsk energi- og transportbransje og norskkunnskaper er en stor fordel, og blir tillagt stor vekt i vurderingen.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling, samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

SINTEF tilbyr sine medarbeidere: 

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad 
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold 
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2021
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig. 

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Energi

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe's largest independent research centres. SINTEF is an independent and non-commercial organisation.
SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.
Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.