Til hovedinnhold
Norsk English

Forskere - Havbruk

Forskere - Havbruk

SINTEF søker neste generasjon problemløsere 
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn. 

SINTEF Ocean er et ledende forskningsmiljø innen teknologi for havbruksnæringen, og favner utviklingsretningene innen konvensjonelt merdbasert havbruk i sjø, lukket produksjon i sjø, fiskeoppdrett på land og havbruk til havs. Fremtidens løsninger vil omfatte teknologi som digitale løsninger, autonome løsninger og robuste konstruksjoner, hvor forståelse for operasjoner og biologiske effekter i oppdrett på land og i sjø vil være avgjørende. 

Vi arbeider langs hele verdikjeden for havbruk, fra fisken klekkes til den slaktes og foredles til endelig produkt. Havbruksavdelingen utvikler kunnskap og teknologi som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning. Vi har en strategi om å øke aktivitetene innen lukket og semilukket produksjon av fisk. Vi ser at behovene i havbruksnæringa er store, og vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse. Avdelingen består av 3 multidisiplinære faglag; Havbrukskonstruksjoner & sikkerhet, Havbruksoperasjoner & -robotikk og Produksjonsbiologi & produksjonsmiljø. 

Vi søker nye kollegaer med bakgrunn og/eller kompetanse innen følgende fagdisipliner:

 • Bioinformatikk eller molekylærbiologi med kompetanse innen bioinformatikk
 • Vannkvalitet og vannbehandling i lukkede produksjonssystemer
 • Numerisk modellering (CFD), gjerne med erfaring innen biologiske ingeniørfag, strømninger og bioreaktormodellering
 • Hydrodynamikk/responssimuleringer med bruk av numeriske metoder og eksperimentelle forsøk 
 • Utvikling av digitale simuleringsverktøy for bruk i hydrodynamiske simuleringer og utvikling av digitale tvillinger

SINTEF søker deg som har 

 • Mastergrad eller doktorgrad i relevante fagområder
 • Erfaring med ledelse av forskningsprosjekter
 • Relevant erfaring fra sjømat- eller næringsmiddelindustri 
 • Forståelse for biologiske systemer eller produksjon av fisk
 • Domenekunnskap om havbruk eller fiskeriteknologi 
 • Faglig dyktig, arbeidsvillig og initiativrik  
 • Jobber selvstendig og i tverrfaglige team 
 • Kommuniserer godt på norsk, muntlig og skriftlig

SINTEF tilbyr: 

 • Jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning 
 • Unike muligheter til faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent kompetansemiljø. Vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD studier eller postdoktor.
 • Engasjerte, dyktige og trivelige kollegaer
 • Tilgang til verdensledende laboratorier for forskning på teknologier i havrommet
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger 
 • En moderne pensjonsordning, og meget gode forsikringsordninger 

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 30. januar 2022.  

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Ocean

Arbeidssted

Trondheim

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen. 

Se alle ledige stillinger

Abonnér på Job Agent

Ønsker du å bli informert om nye stillinger i SINTEF? Registrér deg her 

Logg inn

Har du tidligere sendt en søknad, kan du oppdatere denne ved å logge deg inn her.

Vil du motta ledige stillinger på Twitter?  Følg @SINTEFjob her

Logoer/Awards Attraktiv arbeidgiver