Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsleder til faggruppe Materialer, Prosesser og Egenskaper

Forskningsleder til faggruppe Materialer, Prosesser og Egenskaper

Vil du være med å bidra til industriell innovasjon og industrialisering?  

SINTEF Manufacturing søker forskningsleder til faggruppe Materialer, Prosesser og Egenskaper.  

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til vekst, innovasjoner og løsninger for våre kunder og samfunnet. Sammen med våre kunder jobber vi hver dag med å skape samfunnsnytte og konkurransekraft. FNs bærekraftsmål er førende for arbeidet i SINTEF. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn. 

Faggruppe Materialer, Prosesser og Egenskaper (MPE) er en av 3 grupper i avdelingen Materialteknologi, består av 11 kompetente medarbeidere og har en ambisjon om vekst. Avdeling Materialteknologi bidrar med industri-nær materialkompetanse, og deltar i reindustrialiseringen av Norge. Avdelingen opplever etterspørsel innen produkt-nær materialteknologi, og har en prosjektportefølje som spenner over ulike bransjer, fra grunnleggende forskning til industrinære innovasjons og rådgivningsprosjekter. Vi har kompetanse innen produktnære lettmaterialer, inkludert metall, kompositt og plast. Materialvalg og materialutvikling står sentralt, og å velge riktig materiale i forhold til bruk. Vi arbeider med forståelse av vekselvirkning mellom material og prosess, og bidrar til utvikling av nye formemetoder og teknologier. Viktige fagfelt er fysikalsk metallurgi, forming, maskinering og sammenføyning samt materialkarakterisering og termomekanisk testing. Som forskningsleder vil du være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor vårt område, både gjennom strategisk ledelse og egen forskning. Du vil være sentral i avdelingens ledergruppe, som i fellesskap har ansvaret for at avdelingen lykkes med sine mål og strategier. 

Faggruppe MPE støtter industrisektoren med forskning og innovasjon innen: 

 • Materialteknologi, fysikalsk metallurgi og/eller materialfysikk
 • Avansert materialkarakterisering (termomekanisk og mikrostruktur)
 • Avansert materialtesting (plastisk deformasjon, maskinering og formbarhetstesting)

Vi søker nå deg som ønsker å være vår forskningsleder og som sammen med oss kan bidra til realisering av bærekraftige produkter, prosesser og materialer. Vi ser etter en engasjert og samlende forskningsleder som evner å bygge gode relasjoner og motivere dine medarbeidere.

Sentrale oppgaver vil være:  

 • Ivareta personalansvaret for gruppens medarbeidere og sørge for at medarbeidere får utviklingsmuligheter og god oppfølging 
 • Løpende kundekontakt inkludert oppfølging av salg og kundeundersøkelser 
 • Søknadsskriving mot forskningsrådet, EU, IN og andre virkemiddelapparat 
 • Prosjektledelse/utvikling i samarbeid med prosjektledere og kunder 
 • Strategiarbeid for gruppen 
 • Oppfølging av HMS og gjennomføring av tiltak rundt HMS 
 • Spre kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser 
 • Bidra til at faggruppen leverer resultater og møter forventninger fra kunder

Vi ser etter deg som:  

 • Har sterkt engasjement og interesse for personalledelse 
 • Er teamorientert og viser gode samarbeidsevner 
 • Er interessert i industriell innovasjon og industrialisering
 • Er interessert i omstilling til grønnere produksjon
 • Har relevant utdanning (Ph.D eller M.Sc innen relevante naturteknologiske fag)  
 • Erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet eller næringsliv 

 

SINTEF gir sine medarbeidere:  

 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland i et av Europas ledende forskningsinstitusjoner 
 • Dynamisk og motiverende arbeidsmiljø med et stort nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag 
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn 
 • Gode muligheter for å påvirke egne aktiviteter og prosjektportefølje 

 

Arbeidssted for stillingen er Raufoss. Du må regne med noe reiseaktivitet til kunder i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk).

Søk på stillingen

Enhet

SINTEF Manufacturing

Arbeidssted

Raufoss

Søknadsfrist

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 

SINTEF Manufacturing er et institutt som jobber for å utvikle bærekraftige og konkurransedyktige produksjonsløsninger i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen digitalisert og automatisert produksjon, produktutvikling og design, produksjonssystemer, bærekraft, sirkulærøkonomi, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. Selskapet har cirka 100 ansatte med hovedkontor på Raufoss og forskningsavdelinger i Trondheim, og har i tillegg ansatte i Ålesund og Horten.

 
Se alle ledige stillinger

 

 

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.