Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Verdikjedestyring

Verdikjedestyring

Alle produksjonsbedrifter inngår i verdikjeder med andre leverandør- og kundeledd.

Verdikjedestyring handler om å tilfredsstille kundens etterspørsel til en kostnad som er lavere enn verdien kunden tilegner varen eller tjenesten. Dette overskuddet fordeles på de forskjellige aktørene i verdikjeden. Alle aktørene påvirker i så måte hva som fordeles på de ulike aktørene. Det finnes en rekke måter å forbedre verdikjedens prestasjon, og sentrale tematikker er effektiv informasjonsutveksling, leverandørsamarbeid og -utvikling.

Fagmiljø