Til hovedinnhold

Verdikjedestyring

Verdikjedestyring

Alle produksjonsbedrifter inngår i verdikjeder med andre leverandør- og kundeledd.

Verdikjedestyring handler om å tilfredsstille kundens etterspørsel til en kostnad som er lavere enn verdien kunden tilegner varen eller tjenesten. Dette overskuddet fordeles på de forskjellige aktørene i verdikjeden. Alle aktørene påvirker i så måte hva som fordeles på de ulike aktørene. Det finnes en rekke måter å forbedre verdikjedens prestasjon, og sentrale tematikker er effektiv informasjonsutveksling, leverandørsamarbeid og -utvikling.

Fagmiljø