Til hovedinnhold

Vei- og jernbaneteknologi

Vei- og jernbaneteknologi

Vei- og jernbaneteknologi er et stort og tverrfaglig fagområde som involverer mange deler av SINTEF, i tillegg til at NTNU er en god samarbeidspartner. Vi tester materialer og komponenter i egne laboratorier eller i samarbeid med NTNU.

Vi har hovedfokus på komponenter og oppbygging av veg og jernbane, blant annet:

  • Granulære lag og materialbruk i disse
  • Bruk av nye og alternative materialer
  • Bæreevne
  • Frostsikring
  • Drenering
  • Sporkomponenter

Vi ønsker å utvikle samferdselskontruksjoner i et grønt perspektiv, primært med fokus på energieffektivitet gjennom hele konstruksjonens livsfase (design-konstruksjon – FDV – end of life) kombinert med integrert energiproduksjon. Dette skal bidra til å skape morgendagens plussveier som produserer mer energi enn de forbruker.

Forskningssjef