Til hovedinnhold

Overskuddsvarme og konvertering

Overskuddsvarme og konvertering

Tilbake til Ekspertise
SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for utnyttelse og oppgradering av overskuddsvarme; direkte gjenbruk, oppgradering til høyere temperatur og konvertering til elektrisk kraft.

Våre tjenester og kunder:
Industriell overskuddsvarme er et biprodukt av forbrennings- eller produksjonsprosesser, som til tross for stort potensiale for utnyttelse, ofte slippes ut i omgivelsene. Vi utvikler kunnskap, kompetanse og teknologi for innfangning, utnyttelse, oppgradering, og konvertering av industriell overskuddsvarme. Vi arbeider for og med norsk og internasjonal industri i en rekke sektorer, slik som:

 • Material-, metall- og kjemisk industri
 • Olje og gass industri
 • Skipsfart og marin
 • Teknologileverandører

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Innfangning av overskuddsvarme fra prosess-strømmer og varme flater; kompakte og effektive varmevekslere
 • Gjenbruk av overskuddsvarme og varmeintegrasjon (se også prosessoptimalisering)
 • Oppgradering av overskuddsvarme til høyere temperatur/damp-produksjon
 • Konvertering av overskuddsvarme til elektrisk kraft
 • Vi har unik ekspertise på CO2-teknologi (transkritiske prosesser)

Metode:
Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk og praktisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet:

 • Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimulering
 • Optimalisering eller analyse av driftsparametere og dellast-egenskaper
 • Optimalisering av komplekse systemløsninger
 • Detaljerte komponentmodeller, med særlig fokus på varmevekslere

Vi vedlikeholder og videreutvikler avanserte laboratorier med testrigger for:

 • Varmevekslere og kompressorer (0,5 – 100 kW)
 • Gjenvinning av ekspansjonsarbeid (ekspander)

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer
 • Utforme energieffektive og konkurransedyktige systemløsninger
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Optimalisere konfigurasjon og driftsparametere i varmepumpende og kraftproduserende sykler
 • Optimalisere utforming av varmevekslere

Relevante prosjekt