Til hovedinnhold

Trygghet og sikkerhet

Trygghet og sikkerhet

Trygghet, informasjonssikkerhet, identitetshåndtering og tilgangskontroll blir stadig viktigere i et landskap med økende bruk av IKT-baserte kontrollsystemer og distribuerte tjenester, i tillegg til økt utveksling av sensitiv informasjon. Folk forventer at IKT-baserte systemer skal være trygge og sikre. Kompleksiteten ved systemene våre gjør imidlertid at det er umulig å oppnå total trygghet og sikkerhet.

SINTEF utvikler metoder, verktøy og teknologier som er utformet for å redusere forskjellen mellom forventet systemfunksjon og den funksjonen vi faktisk opplever. Våre viktigste forskningsområder omfatter risikoanalyse, sikker programvareutvikling, identitetshåndtering, brukskontroll og personlig data- og nettverkssikkerhet.Når det gjelder sikkerhet, evaluerer og sertifiserer vi sikkerhetskritiske signalsystemer for jernbane. Slike systemer må etterleve strenge standarder for sikkerhet og interoperabilitet under utvikling, implementering og vedlikehold. SINTEF samarbeider med partnere i Europa for å utvikle disse standardene og med alle større produsenter over hele verden for å evaluere og sertifisere systemene som sikre nok for drift i samsvar med gjeldende standarder.

Fagmiljø