Til hovedinnhold

RISE Fire Research AS

RISE Fire Research AS

Brannteknisk dokumentasjon

SINTEF Byggforsk utfører ikke branntesting av produkter, dette gjøres i Norge av RISE Fire Research AS.

RISE Fire Research AS tester og utsteder produktdokumentasjon for ildsteder, skorsteiner og andre brannrelaterte produkter. RISE Fire Research AS var tidligere en del av SINTEF-konsernet under navnet SINTEF NBL.

Kompetansesenteret endret navn i begynnelsen av 2014, da SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ble majoritetsaksjonær med 70 % av aksjene. I dag har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har endret navn til RISE Research Institutes of Sweden.

SINTEF eier 30 % av aksjene.

På nettsidene til RISE Fire Research AS finnes det oppdatert produktdokumentasjon for ildsteder, skorsteiner og andre brannrelaterte produkter.

RISE Fire Research AS kan kontaktes på e-post post@risefr.no

SINTEF Byggforsk utsteder produktdokumentasjon for vinduer og dører med klassifisert brannmotstand, produkter for tetting rundt gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner, plate- og pussprodukter for beskyttelse mot direkte branneksponering på konstruksjoner/elementer etc.

SINTEF Byggforsk foretar branntekniske vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av SINTEF Teknisk Godkjenning, der det godkjente produktet har betydning for brannsikkerheten.

 

RISE Fire Research AS - www.risefr.no