Til hovedinnhold
Viser treff innenfor alt
258 treff
Prosjekt
https://www.sintef.no/en/projects/dafia-biomacromolecules-from-municipal-solid-bio-w/
The main objective of DAFIA is to exploit municipal solid wastes (MSW) and marine rest raw materials (MRRM) as feedstocks for higher value products. Municipal solids wastes represents more than 500 kg/capita (EU-27 average) and 300 million tonnes overall every year in the EU-32. Currently, approxima...
Prosjekt
https://www.sintef.no/prosjekter/dafia-biomacromolecules-from-municipal-solid-bio-w/
Hovedmålet med DAFIA-prosjektet er å undersøke utnyttelse av husholdningsavfall og restråstoff fra fiskeforedlingsindustrien, for produksjon av produkter som vil gi økt verdiskaping. Hvert år innsamles mer enn 300 mill. tonn husholdningsavfall i Europa. Dette representerer mer enn 500 kg pr. innbygg...
Next