Avanserte målere og nye tjenester for redusert energibruk

Ny målerteknologi gjør det mulig å tilby tjenester som gir bedre energiforvaltning, automatisering og informasjon. Dette er en forbedring i forhold til dagens systemer for måling og avregning av energiforbruket til strømkunder.

SINTEF Energi AS deltar i EU-prosjektet "SmartRegions", der målet er å stimulere til nye tjenester basert på AMS, for å bidra til energieffektivisering, topplastreduksjon og integrering av fornybar energi.

Link til prosjektets
webside.

Prosjektleder ved
SINTEF Energi AS:
Hanne Sæle