Til hovedinnhold

ZEBRA2020 avslutter med workshop

SINTEF Byggforsk inviterer til bred deltakelse i den siste norske workshopen i EU-prosjektet Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 (ZEBRA2020).

Bjørnsletta skole
Bjørnsletta skole er den første skolen i Oslo som er bygget etter passivhusstandard, og skolen er et forbildeprosjekt (FutureBuilt) der en rekke miljøtiltak har halvert klimagassutslippene. Målet er flere slike bygg. Foto: SINTEF Byggforsk

EU-prosjektet ZEBRA2020 (Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020) nærmer seg slutten.

– Vi har nå gleden å presentere resultater, verktøy og anbefalinger, og ønsker å diskutere dette med deltakere fra myndigheter og næringen på denne workshopen, sier forsker Michael Klinski ved SINTEF Byggforsk.

Vil ha flere svært energieffektive bygg

Siden 2014 har ZEBRA2020 arbeidet på tvers av 17 europeiske land. Hovedmålet har vært å bidra til å øke andelen svært energieffektive bygg (nZEBs – nearly zero energy buildings/nesten-nullenergibygninger) i Europa. Prosjektet har dekket 90 % av bygningsmassen i EU og EØS og det har vært jobbet systematisk med å kartlegge framdriften mot markedsovergangen til nZEBs i alle deltakerlandene.

I prosjektet har det blitt samlet inn store mengder data for å kunne evaluere og optimalisere dagens politiske virkemidler og strategier. Som hjelpemiddel for dette har det blitt utviklet nettbaserte "sporingsverktøy". Prosjektet har munnet ut i en rekke anbefalinger og strategier for byggesektoren og politiske beslutningstakere for å framskynde et markedsløft for nZEBs.

Hvis du ikke allerede er orientert om ZEBRA2020, kan du laste ned en kortfattet brosjyre på norsk på zebra2020.eu. Her finner du flere rapporter, og ytterligere materiell legges ut fram til oktober. Databasen "ZEBRA2020 data tool" og sporingsverktøyet "nZEB tracker" er operative og tilgjengelig under "tools".

Les mer og meld deg på her

Sted: Anker hotell, Storgata 55, 0182 Oslo
Tid: Torsdag 29.09.16, kl. 11:30 (dørene åpner) med program fra 12:30–16:00

 

Publisert tirsdag 20. september 2016