Til hovedinnhold

Velg riktige vinduer og dører

Anvisningene om dører og vinduer i Byggforskserien har fått et løft. I alt 17 anvisninger er oppdatert etter gjeldende forskrifter og nyere forskning.

Vinduer
Fokuset er forhold å vurdere ved valg av dører og vinduer. Foto: SINTEF Byggforsk

Klimahensyn er ett av punktene som spiller en større rolle enn før i de oppdaterte anvisningene.

De som skal velge og håndtere dører og vinduer, får oversikt over typer og oppbygning, fuktsikring, motstand mot klimapåkjenninger, lufttetthet og varmeisolering.

Anvisningene gir også en oversikt over også hvilke typer beslag som bør velges, terskelløsninger, behov for vedlikehold og dokumentasjon av egenskaper.

Noen av anvisningene omhandler utbedring og vedlikehold av eldre vinduer og ytterdører.

Følgende anvisninger er oppdatert:

 • 523.721 Innsetting av ytterdører
 • 524.721 Innsetting av innvendige tredører
 • 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak
 • 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner
 • 533.132 Vinduer av tre
 • 533.151 Vinduer av aluminium
 • 533.153 Vinduer av PVC
 • 533.202 Ytterdører av tre
 • 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper
 • 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger
 • 571.951 Bygningsglass
 • 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner
 • 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper
 • 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer
 • 733.162 Utbedring av eldre trevinduer
 • 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører
 • 571.956 Sikkerhetsruter

Alle anvisningene kan lastes ned her

Andre nyheter i Byggforskserien

570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer
720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner

 

Publisert 13. mai 2016