Til hovedinnhold

Vann går aldri av moten

Vann er mer aktuelt enn noensinne og er en bransje i vekst. Vekstmuligheter var også tema for den fjerde innovasjonskonferansen for en bredt sammensatt vannbransje i forrige uke.

Vannkonferanse
Foto: SINTEF

Statsminister Erna Solberg sendte videohilsen til konferansen, hvor hun understreket hvor viktig det er å kombinere planer og reguleringer med ny teknologi og innovative metoder for å sikre oss rent vann. For selv om vi i Norge er stolte av vårt rene vann, har en tredjedel av norsk vann for dårlig kvalitet. Dette er en utfordring både for kommunal sektor, byggenæringen, leverandørindustrien og automasjonsbransjen.

Synergi mellom bransjer

Vegar Johansen fra SINTEF åpnet konferansen med å fortelle om hvordan teknologi fra olje og gass brukes for å rense og resirkulere vann i oppdrettsanlegg.

– SINTEF jobber på tvers av fag og markeder, og vann er en integrert del av de fleste forretningsområdene våre, understreket Johansen.

I en verden hvor vannkrise er en av de største, globale utfordringene, utfordret Johansen salen til å se mulighetene;

– Risiko for noe gir også muligheter. De store utfordringene rundt vann gir også store innovasjonsmuligheter, men vi må tørre å gripe dem, sa Johansen, som representerer blant annet oppdrettsnæringen.

Innovative innkjøpere

Etterslepet i ledningsnett og infrastruktur ble belyst av flere av innlederne. Ingebjørg Harto fra NHO etterlyste de innovative, offentlige innkjøperne.

– Offentlige innkjøp utgjør 450 milliarder hvert år. Ved å øremerke 5 prosent til innovative løsninger vil det offentlige bli den største innovasjonsmuskelen i Norge, sa en engasjert Harto.

Hun var også opptatt av at innovasjon krever både kompetanse og nettverk og var positiv til slike møteplasser som Vanninnovasjonskonferansen hvor både forskningsmiljø, offentlige etater og næringsliv samler seg for å dele erfaring og ideer.

Også Toril Hofshagen fra Norsk Vann var opptatt av de store utfordringene som ligger foran oss med vedlikehold.

– Vi har vannet, men har vi nok satsingsvilje, var hennes spørsmål til salen. Hun ønsket seg en framtid der alle snakker om vann og at mange jobber sammen for å forbedre situasjonen.

Vannrelatert FoUI

SINTEF Byggforsk dekker vannsyklusen gjennom rensing og distribusjon av drikkevann, avløpsrensing samt forvaltning av vann- og avløpssystemer. Overvannsproblematikk, spesielt i bynære områder, er et viktig tema. Vi jobber også med ressursgjenvinning fra avløpsvann, samt vannforvaltning i internasjonale prosjekter.

Publisert onsdag 9. mars 2016
Seniorforsker
930 16 855