Til hovedinnhold

I dag er kompositter ofte avanserte materialer. Vi bruker dem når kombinasjonen høy styrke, lav vekt og lang levetid er viktig for oss. Norsk kompositt-industri er spesielt aktive innenfor områder som transport, utstyr til offshore-næringen, marin virksomhet, bygg og anlegg, forsvarsindustri og utstyr til sport og fritid.

I et prosjekt finansiert av Forskningsrådet har SINTEF gjennomført et omfattende testprogram der de har testet ulike kompositter i strekk, bøy og kompresjon, for å kartlegge hvor mye de tåler.

Det har resultert i et pålitelig og robust grunnlag for riktig dimensjonering ved bruk av kompositter. Saken er i sin helhelt publisert hos InnoDesign.no