Til hovedinnhold

Teknologiutvikling i fiskeriene

Teknologiutvikling i fiskeriene

Publisert 10. januar 2014

Neste uke arrangeres FishTech for andre gang. Konferansen gir aktørene i fiskerinæringa en møteplass for å diskutere teknologiutvikling for fiskeflåten.

Det er allerede over 90 påmeldte deltakere fra fiskere, leverandører, myndigheter og rederier. I løpet av konferansen vil det blant annet bli presentert de siste forskningsresultatene for effektive redskap og beste praksis for håndtering av fisk om bord. Framtidas teknologibehov er også tema med innledere fra Wartila og Havfisk.

Fokus på energibesparelse og miljø generelt i fiskeri og spesielt i trålfiskeriene har ført til at flere fisketrålere bruker semi-pelagiske dører i torskefiskeriet. Effekten av å løfte dørene og sveipene fra havbunnen er umiddelbart mindre friksjon og dermed mindre oljeforbruk, men det finns forskjellige meninger i konsekvensene disse endringene har for fiskeinnsamlingseffekten av redskapet.

SINTEF Fiskeri og Havbruk og Universitetet i Tromsø utført et tokt i Barentshavet i november 2013 for å dokumentere potensielle endringer i effektiviteten av trålredskapet ved å løfte sveipene fra havbunnen. De spennende resultatene vil bli presentert i FISHTECH konferansen i Ålesund den 15 og 16 januar 2014.

Konferansen arrangeres av SINTEF i samarbeid med FHF og VRI Møre og Romsdal.