Til hovedinnhold

Steng vannet på hytta etter høstferien

Den første frostnatta er like om hjørnet. Med noen enkle tiltak unngår du vannskader på hytta.

Steng vannet på hytta
Gode råd er ikke alltid dyre. Med litt arbeidsinnsats før du forlater hytta, er du sikret mot oversvømmelse. Foto: SINTEF Byggforsk

Antall vannskader på norske hytter øker, og skadene skjer spesielt i forbindelse med den første frosten. I 2013 utbetalte forsikringsselskapene 190 millioner kroner i vannskadeerstatninger for norske hytter.

– Rundt 4000 hytteeiere vil oppleve en vannskadet hytte i 2014 hvis høsten blir normal med hensyn til utetemperaturer. Blir høsten derimot kaldere enn normalt, kan skadetallene øke betydelig, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk.

– Koster mer for hytter

Den vanligste formen for vannskade i hytter er frostsprengning av vannrør. Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut i hytta og gir vannskader. Det kan fort bli dyrt.

– En vannskade på hytta koster normalt mer enn en vannskade i boligen. Grunnen til dette er at vannet får stå og renne lenger, siden hytter gjerne står uten tilsyn store deler av året. Men med litt omtanke kan de fleste skader unngås, opplyser Fiskum.

Slik sikrer du deg

For å unngå frostsprengte rør er det viktig å huske på følgende før du forlater hytta:

  • stenge hovedvanntilførselen og deretter sette alle tappearmaturer i åpen posisjon
  • lukke alle lufteventiler og vinduer
  • fylle alle vannlåser, sluk og toalettskåler med frostvæske ved fare for frost
  • ikke senke temperaturen i hytta lavere enn til ca 10 ºC om mulig

Brosjyren Unngå vannskader på hytta gir deg råd om tiltak for å unngå vannskader på hytta, informasjon om frostsprenging, henvisning til nyttig litteratur og nyttige telefonnumre, samt informasjon om vannskadesikring med bruk av lekkasjevarsler.

Brosjyren er utarbeidet av Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk med støtte fra forsikringsbransjen i Norge.

Publisert onsdag 19. november 2014
Forskningsleder
920 23 737