Til hovedinnhold

Statsbygg satser på Total Concept

Total Concept er en metode for lønnsom og ambisiøs energieffektivisering i yrkesbygninger.

Statens Vegvesen
Erik Fastvold tegnet Statens Vegvesens administrasjonsbygg i 1967. Foto: Morten Stene

Statsbygg bruker Total Concept ved rehabilitering av Statens vegvesen, Steinkjer kontorsted.

Trinn 1 i Total Concept er brukt for å finne en lønnsom tiltakspakke som bringer eksisterende bygningsmasse opp på passivhusnivå. Trinn 2, som nettopp har startet, innebærer å gjennomføre tiltakspakken og installere hensiktsmessig tekniske løsninger for at energibesparelsen nås.

Trinn 3 inkluderer målinger og gjennomgang av prosedyrer for å sikre at man har fått forventet resultat.

Eksisterende bygningsmasse ble oppført i perioden 1967-1984. Steinkjer kontorsted får også et tilbygg på om lag 900 kvadratmeter og en større kantine. Nybygg og rehabilitering er planlagt ferdigstilt i oktober 2016.

Les mer og last ned nyhetsbrev fra Total Concept.

Publisert mandag 23. november 2015

Prosjektvarighet:

01.10.2014 - 01.10.2017