Til hovedinnhold

Skal diskutere energifleksible bygg

Internasjonale eksperter samles i Trondheim i mars for å delta på arbeidsmøte i prosjektet IEA EBC Annex 67 om temaet "Energy flexible buildings". ZEB-senteret er vertskap.

Living Lab
Deltakerne på konferansen vil blant annet få en omvisning på ZEB Living Lab Foto. SINTEF Byggforsk

Landene som deltar på møtet som finner sted i Trondheim 16.-18. mars er Østerrike, Belgia, Canada, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Storbritannia, Kina og Norge.

Skal klassifisere energifleksibilitet

Målene med prosjektet er å utforske potensialet for energifleksibilitet i ulike bygninger og sammenhenger, utvikle en felles terminologi, komme fram til en definisjon og klassifiseringsmetode for "energifleksibilitet i bygninger", samt å undersøke brukerkomfort så vel som motivasjon og aksept knyttet til energifleksible i bygg.

Utforsking av bygningers samlede energifleksibilitet og potensiell effekt av energinett, samt demonstrasjon av energifleksibilitet gjennom forsøks- og feltstudier står også sentralt.

– Vi vil vise fram ZEB Living Lab og det planlagte ZEB Flexible Living Lab, som blant annet skal brukes til å undersøke og forske på energifleksible bygninger, og hvordan disse kan utveksle varme/kulde og elektrisk energi med nettet, sier seniorforsker Igor Sartori ved SINTEF Byggforsk.

Kan energifleksible bygg støtte energinett?

I dag finnes det lite innsikt i hvor mye fleksibilitet ulike typer bygninger kan tilby til framtidige energisystemer. Målet er å øke kunnskapen, vise hvorvidt energifleksible bygg kan støtte energinett, og å identifisere kritiske aspekter og mulige løsninger for å administrere energifleksibilitet.

Målgruppene for prosjektet er:

  • Forsknings- og utdanningsmiljøer innen bygg
  • Operatører av distribusjonssystemer, operatører av overføringssystemer og aggregatorer
  • Arkitekter, ingeniører og konsulenter
  • Utviklere av bygningsdeler, HVAC-systemer og kontroller
  • Makthavere og rådgivere som er involvert i å skape framtidige energisystemer

Les mer om ZEB Living Lab og ZEB Flexible Living Lab.

FAKTA:
Energifleksible bygninger

En bygnings energifleksibilitet er evnen til å administrere sin energietterspørsel og -produksjon i henhold til lokale klimaforhold, brukerbehov og nettkrav.

Energifleksible bygninger vil altså muliggjøre "demand side management"/laststyring og dermed forbrukerfleksibilitet basert på kravene i de omkringliggende nett.

 

Publisert torsdag 10. mars 2016
Seniorforsker
984 86 121

Prosjektvarighet:

01.10.2010 - 30.06.2017