Til hovedinnhold

SINTEF-stipendet til masterstudent i Klima 2050

Ole Kristian Mørch Andersen er tildelt SINTEF-stipendet. Han samarbeider med Klima 2050 i arbeidet med sin masteroppgave ved Universitetet i Oslo.

Klima2050

Andersen har bakgrunn i fysisk geografi fra NTNU og i samfunnsgeografi fra UiO.

Temaet for masteroppgaven er flomrisiko og konsekvenser for arealplanleggingsprosessen på tvers av sektorer og hvordan det oppleves av beboere i flomutsatte områder. Arbeidet omfatter blant annet intervjuer med personer/aktører med interesse for hvordan flomrisiko håndteres nå og i fremtiden. Intervjuene berører holdninger, oppfatninger og verdier knyttet til rutinene i dagens system for håndtering av skade på boliger og løsøre etter overvann og flom langs elveleier.

  • Veileder er professor Karen O'Brien UiO - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
  • Åshild Lappegard Hauge er kontakt hos SINTEF.

Les mer om SINTEF-stipendet

Fra klima2050.no

Publisert mandag 30. mai 2016

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.09.2022