Til hovedinnhold

SINTEF og NTNU søker partnere til SFI-søknad innen additiv tilvirkning

Forskningsrådet inviterer nå til søknader om nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Et SFI er et viktig verktøy for langsiktig FoU og innovasjon i Norge. Endel fagmiljøer ved SINTEF og NTNU ønsker å søke om et SFI innen additiv tilvirkning. Interesserte bedrifter, offentlige aktører og akademiske miljøer er herved invitert.

Flere tematiske vinklinger har vært diskutert og per i dag er fokus på reservedeler og tøffe "norske" krav fra olje&gass- og prosessindustrien.
Et slikt senter vil være en pådriver for innovativ og konkurransedyktig bruk av AM i norsk industri. Senteret vil bygge videre på norsk spisskompetanse innen viktige teknologiområder for AM, som f.eks. simuleringsbasert design, prosessteknologi, materialteknologi og produktkvalitet, og digitale tvillinger.

Søknadsfristen er 25. september 2019.

 

Publisert 28. juni 2019
Seniorforsker