Til hovedinnhold

Seminar om prosjektideer for utslippsfrie byggeplasser

15. november inviterer SINTEF Byggforsk til gratis seminar i Oslo om prosjektideer for utslippsfrie byggeplasser.

Utslippsfri byggeplass
Lia barnehage (under utbygging) er case i forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser med Omsorgsbygg som byggherrer og Skanska som entreprenør. Foto: SINTEF Byggforsk

Anleggsmaskiner står i dag for 30 prosent av alle klimagassutslipp fra transportsektoren. I tillegg kommer utslipp fra transport til og fra byggeplasser, samt produksjon og installasjon av byggematerialer. BAE-sektoren spiller derfor en viktig rolle når det gjelder å nå målet om reduksjon av norske utslipp av klimagasser.

Formålet med dette seminaret er å genere prosjektideer og skissere potensielle prosjekter og arbeidspakker rettet mot å løse barrierene rundt fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser.

Noen av temaene som vil bli tatt opp på seminaret er:

  • Erfaringer fra forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser
  • Eksisterende og kommende miljøkriterier
  • Nettverket for grønn anleggssektor
  • Optimering og digitalisering
  • Søknader og prosjekttyper
  • Erfaringer fra forskningsprosjekter med SINTEF

– Vi oppfordrer alle som er interessert i å være med på et forskningsprosjekt om utslippsfrie byggeplasser til å melde seg på dette seminaret, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik ved SINTEF Byggforsk.

Tid: 15.11.2017, kl. 13:30–16:00
Sted: SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3B, Oslo
Påmeldingsfrist: 14.11.2017

Les mer og meld deg på her

 

Publisert 27. oktober 2017