Til hovedinnhold

Seminar: Dyrking av havet

Seminar: Dyrking av havet

Publisert 23. november 2012

Vi hadde gleden av å invitere til seminar med tema "Dyrking av havet" på æreverdige Britannia Hotell i Trondheim torsdag 13. desember 2012.

SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte seminaret i samarbeid med akvARENA og Marin Strategiplan Trøndelag. Bakgrunnen var rapporten "Verdiskapning basert på produktive hav i 2050" fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, hvor det pekes på behovet for betydelig økt dyrking av havet i framtiden.

Formålet med seminaret var å belyse muligheter og utfordringer knyttet til storskala dyrking av marin biomasse til ulike formål, med spesielt fokus på integrert havbruk. Det ble holdt innlegg fra forskning, forvaltning og næringsliv som ble avrundet med debatt.

Som et resultat av seminaret er det etablert et forum for integrert havbruk med deltakere fra forskning, industri og forvaltning. Les mer om dette her.

 

Forskningssjef

Rapport fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

"Verdiskapning basert på produktive hav i 2050"