Til hovedinnhold

Samspillskontrakt om nullutslippslab er utlyst

Samspillskontrakten om ZEB Flexible Lab, det nye laboratoriet som NTNU og SINTEF skal bygge i Trondheim, er nå lyst ut. Bygningen skal bli et levende laboratorium, et kontor- og undervisningsbygg hvor forskere og industri skal prøve ut og utvikle nye løsninger.

ZEB
Mulighetsstudien utvikles - NTNU og SINTEF søker partnere til ZEB Flexible Lab. Ill.: Snøhetta

– Laboratoriet skal bli et verktøy for å skape verdens mest klimavennlige bygninger. Vi gleder oss til å komme i gang med samspillet og videre utvikling av prosjektet, sier Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU.

Utvidet laboriatorieinfrastruktur

Gjennom forskingssentret Zero Emission Buildings (ZEB) har NTNU og SINTEF de senere årene utvidet sin laboratorieinfrastruktur for forsking på nullutslippsbygninger og klimapåkjenning betydelig. Til nå har ZEB Living Laboratory og ZEB Test Cell Laboratory blitt oppført; to fullskala bygninger hvor ny teknologi prøves ut. I tillegg er sentralt laboratorieutstyr for klimapåkjenning og måling på bygningskomponentnivå oppgradert.

Satsingen kompletteres nå med et kontor- og undervisningsbygg. Bygningen vil være et sentralt forskningsobjekt og -verktøy for både det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi, Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN), og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

I bygget vil forskerne blant annet studere samspillet mellom bruker og teknologi. ZEB Flexible Lab skal bestå av kontorplasser, undervisningsrom og fleksible, tekniske rom – det skal være et levende laboratorium.

– ZEB Flexible Lab vil bli bygd med morgendagens teknologi. Utforming og løsninger for hvordan vi best kan oppfylle de høye ambisjonene til bygningen er ikke bestemt. Her har vi behov for å sy sammen nye løsninger og drive utvikling og innovasjon som en del av prosjekteringen, sier Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF.

Samspill som gjennomføringsmodell

ZEB ønsker å utvikle det nye laboratoriet sammen med en dyktig gruppering av arkitekter, prosjekterende og entreprenører, og har derfor valgt samspill som gjennomføringsmodell. NTNU og SINTEFs beste fagfolk vil inngå med spisskompetanse i samspillet.

– Gjennomføringsmodellen er detaljert beskrevet i anbudsutlysningen, og vi vil også arrangere et informasjonsmøte den 20. januar knyttet til utlysningen, sier Morten Christensen fra Metiér, som er samspillkoordinator for ZEB Flexible Lab-prosjektet.

Se utlysningen her

 

Publisert tirsdag 20. desember 2016
Sjefforsker
970 72 083

Prosjektvarighet:

01.10.2010 - 30.06.2017