Til hovedinnhold

Runddorg kan revolusjonere kystfiskeriet

Runddorg kan revolusjonere kystfiskeriet

Publisert 6. mai 2014

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har i samarbeid med engasjerte fiskere videreutviklet et prinsipp for runddorg som ble oppfunnet av Sunvald Brinchmann fra Vardø på 1990-tallet. Med litt videreutvikling kan dette redskapet revolusjonere effektiviteten i torskefisket for den minste kystflåten.

Om bord på fartøyet Ørntind av Kjøllefjord ble det i april 2014 gjennomført forsøk med runddorg som viste at dette redskapet kan gi svært høye fangstrater for torsk. Tradisjonelt har runddorg vært brukt i fiskeri på små vanndyp, men det nye prinsippet gir nå fiskerne mulighet for å benytte redskapet på den dybden som er ønskelig under de rådende forhold.

- Vi så at Brinchmanns oppfinnelse hadde stort potensiale, sier prosjektleder Jørgen Vollstad i SINTEF. – Essensen i konseptet er en spesiell konstruksjon av et lodd som regulerer fiskedybden, og dette gjør runddorga til et fleksibelt redskap som kan tilpasses ulike fiskerier og gi høy fangsteffektivitet, fortsetter han.

VZR9SCEbv6o

 

Fokus i dette prosjektet har vært å utvikle runddorg for torskefiske. I tillegg til selve redskapet har utvikling av ombordsystemet vært krevende. Hovedutfordringene rundt redskapshåndtering er nå løst, og fiskerne har gitt gode tilbakemeldinger på dette.

Videre arbeid med konseptet vil blant annet være å optimalisere agn, dokumentere fiskeeffektiviteten og optimalisere det etter torsk, samt tilpasse det til andre fiskeslag som sei, hyse og makrell.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, VRI Troms og Sametinget.