Til hovedinnhold

Oversikt over marint restråstoff, 2013

Oversikt over marint restråstoff, 2013

Publisert 16. mai 2014

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond får hvert år gjennomført en analyse av tilgang og anvendelse av marint restråstoff i Norge. Analysen skal være et verktøy for næringen, forskningsmiljøer og forvaltningen og den utføres av SINTEF Fiskeri og havbruk AS og Kontali Analyse AS. Analysen for 2013 er nå klar med helt ferske tall.

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir utnyttet på en god måte. Likevel er det et stort potensial for å øke utnyttelsesgraden og da spesielt fra hvitfisksektoren. Allerede i dag bidrar restråstoff betydelig til verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen, og det er mange bedrifter i næringen som har økt fokus på restråstoffutnyttelse. Det er også en stadig voksende marin ingrediensindustri i Norge som ønsker å øke anvendelsen av norsk restråstoff inn i sin produksjon. Utarbeidelse av gode oversikter over mengder med restråstoff og hvor dette oppstår, samt hvordan det anvendes, er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å ta hånd om og utnytte restråstoffet.

Kort oppsummert oppstod det 867 000 tonn restråstoff ut fra en råstoffbase på 3,07 millioner tonn fisk og skalldyr. Ca 69 % utnyttes (600 000 tonn) og anvendes som ingredienser (oljer, proteiner, tilskudd/premikser) inn i fôr til fisk, husdyr, pelsdyr og kjæledyr eller som produkter til humant konsum (sjømatprodukter, tran, ekstrakter). I størrelsesorden 260-280 000 tonn, hovedsakelig fra hvitfisksektoren, utnyttes ikke. 

Mengden restråstoff avtar fra 2012 til 2013, hovedsakelig på grunn av nedgang i pelagiske fiskerier og derved også tilgang på restråstoff fra denne sektoren.

Seniorrådgiver