Til hovedinnhold

Oppdatert energiberegningsprogram kontrollerer bygninger mot nye energiregler

SINTEF Byggforsk lanserer nå en ny versjon av energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi, som kontrollberegner en bygning mot de nye energireglene fra 1. januar 2016.

Velkomstbilde
Slik ser velkomstbildet som dukker opp når man åpner TEK-sjekk Energi ut. Ill. SINTEF Byggforsk

Energiberegningsprogrammet "TEK-sjekk Energi" er oppdatert i henhold til nye energikrav som trådte i kraft 01.01.2016, med ett års overgangstid. TEK-sjekk Energi kan benyttes til å kontrollberegne både mot de nye energikravene og mot de som gjaldt fram til 01.01.2016. Både programmet og bruksanvisningen er oppdatert.

TEK-sjekk Energi

TEK-sjekk Energi kan brukes til å kontrollberegne energibehov og termisk inneklima i boliger etter byggteknisk forskrift (TEK10), og samtidig kontrollere bygningen mot kriteriene i NVEs energimerkeordning. Energiberegningsprogrammet beregner energibehov i henhold til NS 3031:2014.

SINTEF Byggforsk utgir også en revidert bruksanvisning til hjelp ved beregning med programmet; 472.212 Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi.

Klimadata for ni steder i Norge

Klimadata for ni steder i Norge er også tilgjengelig på bks.byggforsk.no for å benyttes i TEK-sjekk Energi. Klimadataene kan brukes til blant annet energiberegninger i henhold til NS 3031 og i TEK-sjekk Energi for følgende steder: Oslo, Rygge, Kise i Hedmark, Kjevik, Sola, Flesland, Værnes, Bodø og Tromsø.

Filformatet er EPW (EnergyPlus Weather). Klimadataene inneholder timesverdier for både lufttemperatur, luftfuktighet, trykk, solstråling, og illuminans. Sistnevnte er nyttig for dagslysberegninger.

Filene inkluderer også en del metadata, som dimensjonerende utetemperaturer og "dimensjonerende uker", og de er utarbeidet etter ISO 15927-4.

"TEK-sjekk Energi" er tilgjengelig på bks.byggforsk.no. Man må være abonnent på komplett versjon av Byggforskserien for å få tilgang til beregningsprogrammet.

Andre nyheter i Byggforskserien

 

Publisert fredag 4. mars 2016