Til hovedinnhold

Beregningsprogrammet "TEK-sjekk Energi" kan brukes til å gjøre kontrollberegninger mot kravene gitt i TEK10 § 14, NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus. Boligbygninger eller NVE sin energimerkeordning for bygninger. Alle bygningskategoriene i TEK10 og i energimerkeordningen kan beregnes.
 
TEK-sjekk Energi:
- beregner bygningens varmetapsbudsjett
- beregner netto energibehov
- kontrollerer energiforsyningen
- beregner hvilket energimerke bygningen oppnår
- kontrollerer termisk inneklima

Resultatene oppgis som sentrale inndata i henhold til NS 3031. Man kan også lagre resultater som XML-fil slik at data for energimerking kan eksporteres.

– En av de store fordelene med det nye energiberegningsprogrammet er XML-eksporten til Energimerkeordningen. Ved energirammeberegning utarbeider programmet en XML-fil som så kan lastes opp til energimerkeordningen, sier prosjektdirektør Tore Kvande ved SINTEF Byggforsk.

Bruksanvisning for TEK-sjekk Energi er gitt i Byggforskserien 472.212 Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi.
 
For kontroll av at bygninger oppfyller kravene til energieffektivitet i henhold til Energitiltak i TEK10, er det behov for færre inndata. Abonnenter på Byggforskserien har fortsatt tilgang til programmet "Energitiltak og varmetap (TEK10 og TEK07)" som kontrollerer at kravene til energitiltak er tilfredsstilt.

Bruk av programmet
Man må være abonnent på Byggforskserien og pålogget for å få tilgang til beregningsprogrammet. Programmet er beskyttet i følge lov om opphavsrett.

Andre nyheter i Byggforskserien, publisert i november 2011
241.013 Søknadspliktige tiltak der tiltakshaver selv kan søke
542.101 Stående trekledning

Prosjektdirektør Tore Kvande

Web-journalist Kathrine Nitter