Til hovedinnhold

Ny veileder for ambisiøs oppgradering

Skal bidra til at flere lykkes med ambisiøs oppgradering av yrkesbygg.

Tilstandsanalyser, mulighetsstudier, prisberegninger og støtteordninger er tema som inngår i veilederen. Illustrasjonsfoto: Chris Aadland
  • Det er langt mer enn valgene av tekniske løsninger som avgjør hvor vellykkede slike prosjekter blir, og mange vurderinger som må gjøres før man setter i gang. Veilederen tilbyr en helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram i en slik prosess, sier prosjektleder Sofie Mellegård i Upgrade Solutions.

Tilstandsanalyser, mulighetsstudier, prisberegninger, støtteordninger og beskrivelser som bidrar til å nå målet om en ambisiøs oppgradering, er alle tema som inngår i veilederen. Hvilke hensyn man må ta om man skal oppgradere et verneverdig yrkesbygg blir også beskrevet.

Hovedmålgruppen for veilederen er byggherrer og leietakere, men den retter seg også mot andre som ønsker mer informasjon om energiambisiøs oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Enova, som er en av flere økonomiske bidragsytere til prosjektet UPGRADE, tror den kan være til stor hjelp.

- Gjennom Enovas støtteordning kan byggeiere og leietakere søke om støtte til energieffektivisering og omlegging til fornybar varme i sin bygningsmasse. Veilederen kan være et nyttig hjelpemiddel både i forkant av en Enova-søknad, og i gjennomføringen av et energiprosjekt med Enova-støtte, sier Helle H. Grønli, programsjef for Bygg og varme i Enova.

Upgrade

Forskningsprosjektet UPGRADE Solutions har som mål å få i stand flere ambisiøse oppgraderinger av eksisterende yrkesbygg. Det gjøres både gjennom å kartlegge potensialet for energioppgradering, og ved å utvikle og samle gode løsninger.

Veilederen kan lastes ned fra upgradebuildings.no.

Publisert torsdag 18. desember 2014

Prosjektvarighet:

01.10.2012 - 01.10.2015