Til hovedinnhold

NCE til lakseklynge

NCE til lakseklynge

Publisert 24. juni 2016

SINTEF gratulerer Aquatech Cluster med tildeling som Norwegian Centres of Expertise.

–Vi er utrolig stolte av den innsatsen som er gjort for å få status som NCE, sier Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Fiskeri og havbruk.

Visjonen for den nye klyngen er å utvikle teknologi for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt. Dette skal gjennomføres både med bidrag til teknologiutvikling for lakseoppdrett i Norge, men også utvikling av teknologi for andre arter world-wide. I tillegg skal klyngen bidra på andre områder som eksempelvis kompetanseheving, markedsutvikling og nettverksaktiviteter.

–Gjennom medlemsskapet i akvARENA har vi erfart hvor effektivt det er å samarbeide bredt for å dele erfaringer og løse utfordringer. En sterkere klynge vil helt klart sette fart på teknologiutviklingen for lakseproduksjon både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Johansen.

Å bli tildelt status som NCE gir Aquatech Cluster muligheten for en tiårig finansiering fra klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Aquatech Cluster består av over 100 bedrifter og organisasjoner som var tilknyttet Arena-ordningene Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster

NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon.

Kommunikasjonssjef