Til hovedinnhold

Løfterik algesamling

Løfterik algesamling

Publisert 25. september 2014

Industriell produksjon av alger vil spille en viktig rolle i bioøkonomiens vekst.

Nylig holdt SINTEF og Industrial Biotech Network Norway et oppstartmøte for SIG Seaweed (Special Interest Group) med over 40 deltakere fra industri, forskning og forvaltning.

De viktigste utfordringene og mulighetene for vekst i algeproduksjon og algeindustri ble diskutert og erfaringer så langt ble delt. Målet for SIG Seaweed er å skape en arena for deling av kunnskap og teknologi slik at en ny industri kan vokse frem. Gruppen vil også arbeide med å påvirke rammevilkårene for denne nye industrien.

Er du interessert i å bidra og delta i SIG Seaweed, kan du kontakte Jorunn Skjermo.

Prosjektstart:

15.08.2011