Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

LedaFlow kommersialiseres

LedaFlow kommersialiseres

Publisert 20. juni 2011

Kongsberg Oil &Gas Technologies (KOGT) lanserte nylig flerfasesimulatoren LedaFlow mot Olje- og gassindustrien.

SINTEFs flerfaselaboratorium på Tiller utenfor Trondheim har vært benyttet i utviklingen av LedaFlow. Her er flere av de fysiske forsøkene som ligger til grunn for simuleringsverktøyet blitt gjennomført.

Simulatoren er et resultat av et åtte år langt utviklingsløp i tett samarbeid mellom SINTEF, Total, og ConocoPhillips som KOGT har utviklet videre til et kommersielt produkt.

-At denne simulatoren nå er lansert som kommersielt produkt av Kongsberg er en milepæl for SINTEF, sier Niels Spidsøe i SINVENT; forskningsstiftelsens eget kommersialiseringsselskap.

Han har tro på at produktet vil bidra til både sikrere og mer økonomisk drift av flerfasestrømmer offshore, men at kommersialiseringen også vil bety klingende mynt i kassa for SINTEF, som har investert store summer og mye forskningsarbeid i utviklingen av simulatoren.

Trond Bergstrøm er i dag prosjektleder for Leda R&D, som utvikler kjernen i LedaFlow videre. Han omtaler produktet som et godt beslutningsstøtte- verktøy for operatører med behov for avansert flerfasetransport  (olje, vann og gass i samme rør). 

-LedaFlow tilbyr vesentlig forbedret funksjonalitet, fleksibilitet og nøyaktighet ved strømningssimuleringer. Dermed kan simulatoren både redusere risikoen og øke ytelsen under drift av olje- og gassinstallasjoner. LedaFlow har også en forbedret oppløsning under modellering, noe som gir bedre og mer nøyaktig visualisering av flerfasestrømmen, enn eksisterende produkter,  sier Bergstrøm.

Kontaktperson:
Trond Harald Bergstrøm