Til hovedinnhold

Lær mer om produktdokumentasjon for byggevarer

Kan du nok om kravene som stilles til dokumentasjon av produkters egenskaper? 13. februar kan du lære mer om dette temaet på SINTEFs årlige fagdag.

Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før et produkt omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer. Ill.: SINTEF Byggforsk

SINTEFs årlige kontaktmøte om produktdokumentasjon avholdes på Ullevål stadion, og formålet er å informere om utviklingen og status for krav til dokumentasjon av produkters egenskaper.
Møtet er et forum hvor produsenter, leverandører og andre interesserte kan stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger knyttet til produktdokumentasjon. Foredragsholdere fra SINTEF, Norsk Byggtjeneste og Direktoratet for byggkvalitet vil prate om aktuelle temaer.

– Vi oppfordrer alle som er interessert i kravene som stilles til produktdokumentasjon for byggevarer, om å delta i dette forumet, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Certification.

På agendaen i år står aktuelle temaer som det stor interesse for i bransjen:

  • Jan Olav Hjermann informerer om nyheter fra SINTEF Certification.
  • Rupert Hanna fra Norsk Byggtjeneste forteller om produktdokumentasjon og BIM-modeller.
  • Silje Wærp fra SINTEF presenterer nyheten SINTEF Miljøsertifikat!
  • Janneke Solem fra Direktoratet for Byggkvalitet gir oss en oppdatering om regelverk og produkttilsyn.
  • Trond Bøhlerengen fra SINTEF oppdaterer oss om SINTEFs erfaringer fra byggskadesaker.

Etter møtet blir det anledning til å snakke med SINTEFs medarbeidere om produktdokumentasjon.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Se program og meld deg på her

Publisert 4. februar 2019
Forskningssjef