Til hovedinnhold

Lag en lun og skjermet uteplass

God skjerming forlenger utesesongen

Hage avgrenset med skjermvegg kombinert med pergola. Foto: landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS

God skjerming av uteplassen kan forlenge utesesongen, samtidig som uteplassen blir mer innbydende og privat.

Byggdetaljer 517.551 Skjerming av uteplasser viser hvordan man kan skape en lun uteplass, beskytte mot vind og innsyn og utnytte solvarmen.

Anvisningen gir eksempler på utforming av enkle skjermvegger av tre, samt løsninger med pergola, espalier og skjermer av duk.

Les mer i Byggforskserien

Byggdetaljer 517.551 Skjerming av uteplasser

Byggdetaljer 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner

Byggdetaljer 517.521 Utendørs skjerming mot støy.Planlegging og prosjektering 

517.522 Utendørs skjerming mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning

Publisert 29. januar 2015