Til hovedinnhold

Kurs i Total Concept-metoden

Total Concept er en metode for lønnsom og ambisiøs energieffektivisering i yrkesbygninger. 12. og 13. mai arrangerer SINTEF og VVS-foreningen kurs i metoden.

Statens Vegvesen
Statsbygg bruker Total Concept ved rehabilitering av Statens vegvesen, Steinkjer kontorsted. Foto: Statsbygg

Total Concept er en metode som kan vise at helhetlig ambisiøs energioppgradering av eksisterende næringsbygg kan være lønnsomt. Metodens hovedelementer er visualisering av lønnsomheten til en samlet tiltakspakke i forhold til avkastning på investert kapital, og grundig oppfølging og kontroll slik at lønnsomhetsmålene nås.

Total Concept er støttet av EU-programmet EU's Intelligent Energy-Europe, som en videreføring svenske Belok, en samarbeidsgruppe bestående av den svenske energimyndigheten og 18 av de største yrkesbygningseierne i Sverige. Metoden er i Sverige testet ut på mer enn 100 næringsbygg, og i mange tilfeller har man oppnådd mer enn 50 % lønnsom energireduksjon.

Kursholder er sjefforsker Mads Mysen fra SINTEF Byggforsk.

Kurset passer for:

  • Eiere og forvaltere av yrkesbygg (f.eks. kontorer, sykehjem, skoler)
  • Byggherrens tekniske og økonomiske rådgivere, samt energirådgivere som jobber profesjonelt med planlegging, tilstandsanalyser, beregninger, analyser og prosjektering – som er en forutsetning for bruken av Total Concept-metoden og dens tilknyttede verktøy
  • Store entreprenører som utfører byggearbeidene for byggherren og/eller kan bruke konseptet direkte i sine prosjekter
  • Offentlig myndigheter som lager de politiske, juridiske og økonomiske rammeverkene for nasjonale målsetninger for energieffektivisering

Tid: Torsdag 12. mai og fredag 13. mai, kl. 08:00-17:00
Sted: Multiconsult, Nedre Skøyen Vei 2, Oslo
Påmeldingsfrist: Snarest

Se program og og meld deg på

Les mer om Total Concept

 

Publisert mandag 2. mai 2016

Prosjektvarighet:

01.10.2014 - 01.10.2017