Til hovedinnhold

Komplett klimaregnskap for laks innen 2020?

Komplett klimaregnskap for laks innen 2020?

Publisert 7. november 2013

Miljøsertifiseringsordningen for oppdrettsanlegg, Aquaculture Stewardchip Council (ASC), er nå etablert og "the Global Salmon Initiative",med medlemmer som representerer mer enn 70% av den globale lakseproduksjonen, har sagt at de skal opperere i henhold til ASC sine krav innnen 2020.

For at en produsent skal få ASC sertifikatet må oppdrettsanleggene oppfylle en lang rekke med krav. Et av dem er at de må kunne levere et komplett energi- og klimaregnskap for oppdrettsanlegget. Og innen tre å må de også kunne legge frem et komplett klimaregnskap for fôret som er benyttet. Dette regnskapet skal gjennomføres i henhold til etablerte standarder for livsløpsregnskap (LCA).

Moderne fôrproduksjon involverer bruk av ressurser fra land og vann og fra hele verden. Komplekse systemer og utfordrende regnskap. SINTEF og våre samarbeidspartnere har studert klima- og miljøregnskapet til laksefôr i flere år og ser nå frem til at denne kunnskapen kan brukes av produsenter som vil bli ASC sertifisert.

Mer om klima- og miljøregnskap av sjømat

ASC standarden og prinsipp 4 om miløeffektiv og ansvarlig bruk av ressurser i oppdrett.

Global Salmon Initiative om ASC