Til hovedinnhold

Kom på VA-dagene i Midt-Norge!

På konferansen får du høre om hva Bodø vannverk gjorde da de fikk innbrudd i vanbehandlingsanlegget, du får lære mer om mikroplast og om dette er et problem for vannbransjen, samt lære om hoppekreps og hva det gjør med reservevannet vårt.

Vann
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Formålet med konferansen 23.–24. oktober er å lage en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt-Norge. Målet er at ulike aktører (kommuner, konsulenter, leverandører og universitet/høgskoler) møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

– VA-dagene favner bredt, og skal være den naturlige møteplassen for både planleggere og driftsoperatører, sier forskningsleder Maria Barrio i SINTEF Byggforsk.

Fra innbrudd til hoppekreps

På programmet står blant annet innbruddet på vannbehandlingsanlegget til Bodø vannverk, samt IT-sikkerhet og risikoanalyse for driftskontrollsystemer. Vi får vite om mikroplast er et problem for vannbransjen i Norge, og hvordan ressursene fra avløpsslammet kan brukes. Utfordringer knyttet til reservevann – blant annet hoppekreps – blir også et tema.

Konkurranse

Den regionale semifinalen i kåringen av Midt-Norges beste drikkevann finner også sted på konferansen. Det blir konkurrert i to klasser; Grunnvannsanlegg og vannverk med overflatevasskilder.

Tid og sted
23. og 24. oktober 2018
Scandic Hell, Trondheim

Se program og meld deg på her

 

Publisert mandag 1. oktober 2018
Forskningsleder
995 34 665