Til hovedinnhold

Kom på VA-dagene i Midt-Norge!

På konferansen får du høre om hva Bodø vannverk gjorde da de fikk innbrudd i vanbehandlingsanlegget, du får lære mer om mikroplast og om dette er et problem for vannbransjen, samt lære om hoppekreps og hva det gjør med reservevannet vårt.

Vann
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Formålet med konferansen 23.–24. oktober er å lage en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt-Norge. Målet er at ulike aktører (kommuner, konsulenter, leverandører og universitet/høgskoler) møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

– VA-dagene favner bredt, og skal være den naturlige møteplassen for både planleggere og driftsoperatører, sier forskningsleder Maria Barrio i SINTEF Byggforsk.

Fra innbrudd til hoppekreps

På programmet står blant annet innbruddet på vannbehandlingsanlegget til Bodø vannverk, samt IT-sikkerhet og risikoanalyse for driftskontrollsystemer. Vi får vite om mikroplast er et problem for vannbransjen i Norge, og hvordan ressursene fra avløpsslammet kan brukes. Utfordringer knyttet til reservevann – blant annet hoppekreps – blir også et tema.

Konkurranse

Den regionale semifinalen i kåringen av Midt-Norges beste drikkevann finner også sted på konferansen. Det blir konkurrert i to klasser; Grunnvannsanlegg og vannverk med overflatevasskilder.

Tid og sted
23. og 24. oktober 2018
Scandic Hell, Trondheim

Se program og meld deg på her

 

Publisert mandag 1. oktober 2018
Forskningsleder