Til hovedinnhold

Klimavennlig sjømat

Klimavennlig sjømat

Publisert 6. juni 2014

I framtida må vi hente mer mat fra havet for å dekke verdens behov. Men veksten må skje på en slik måte at miljøet blir minst mulig belastet.

Produksjon av sjømat er mer klimavennlig enn annen matproduksjon. Allikevel er det viktig for næringen å jobbe for å redusere den påvirkningen den har på klimaet. Dette var temaet for den første klimakonferansen for sjømatnæringa som ble arrangert av SINTEF, Veterinærinstituttet og NINA i Trondheim denne uken.

Bred samling

Der første gang næringsaktørene samlet seg for å diskutere utfordringer og muligheter miljøendringene vil ha for sjømatnæringa, forteller Ulf Winther fra SINTEF Fiskeri og havbruk.  –Vi er fornøyde med å ha satt temaet på dagsorden og samlet aktører fra alle deler av næringa for å diskutere miljøutfordringene som møter oss, forteller han. –Den faglige bredden som var representert ga en god meningsutveksling, og jeg tror vi har lagt grunnen for et felles arbeid videre når det gjelder miljøfokus i næringa.

Kan bidra mer

Bakteppet for konferansen var den femte rapporten fra FNs klimapanel, hvor det ble lagt frem solide vitenskapelig bevis på at vi står ovenfor betydelige klimaforandringer som vil skape utfordringer for matproduksjon på landjorda.  –Mat fra havet er allerede mer klimavennlig enn rødt kjøtt og kjøtt fra svin og kylling, det betyr ikke at vi ikke kan redusere klimapåvirkningen fra vår sektor også, sier Erik Skontorp Hognes, som holdt foredrag om klimaspor fra sjømatnæringa. Hans analyser viser at pelagisk fisk etterlater seg det minste klimafotsporet, men annen fisk kommer også godt ut og at det er fôrproduksjon og transport som utgjør de største faktorene i sjømatens klimafotspor.

Klimaregnskap for sjømat

Regnskapet viser at den norske sjømatnæringens fører til utslipp av opptil 8,3 millioner tonn CO2 ekvivalenter. For å sette dette tallet i perspektiv så tilsvarer det 16% av klimagassutslipp fra norsk fastland i 2013, 52,3 millioner tonn. Her er det viktig å være klar over at de 8 millionene vi tilskriver den norske sjømatproduksjonen er summen av utslipp fra et helt produksjons -og distribusjonssystem samt alle innsatsfaktorene dette systemet er avhengig av, utslippene oppstår over hele verden

Nye marked og muligheter

Selv om klimaendringene kan påvirke miljøet negativt, kan det også gi rom for å utvikle annen næringsvirksomhet enn den vi har i dag. –Den norske sjømatnøringen har en mulighet til å ta lederrollen for hvordan mat kan bidra til å begrense uønskede klimaendringer, forteller Erik Skontorp Hognes. Han mener næringa kan få økt status og etterspørsel nettopp fordi sjømat er klimavennlig mat. 

 

Forskningssjef

Kontakt

 

 

www.klimamarin.no