Til hovedinnhold

Klimamarin- den første klimakonferansen for fiskeri og havbruksnæringen, Trondheim 4. – 5. juni 2014

Klimamarin- den første klimakonferansen for fiskeri og havbruksnæringen, Trondheim 4. – 5. juni 2014

Publisert 7. mai 2014

Pågående klimaforandringer kan medføre betydelig forandringer i sjømatnæringens næringsgrunnlag og marked. Nå samler SINTEF Fiskeri og havbruk, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet produsenter, leverandører, forhandlere, forskere, myndigheter og andre aktører til å sette fokus på utfordringer og muligheter klimaendringer kan medføre.

Konferansen vil ta for seg tema som:

 

  - Klimautfordringen. Hva er det som skjer? Presentasjoner fra noen av forfatterne bak FNs klimapanel sin siste rapporter om klimaforandringene.

 - Klimaendringer – mulige konsekvenser for norsk sjømatnæring. Hva kan konsekvensene av klimaforandringene blir for de naturlige økosystemene som sjømatnæringen er avhengig av?

 - Sjømatmarkedet og klima. Hva skjer i sjømatens markeder når forbrukere og myndigheter blir mer klimafokusert?

 

- Hva kan gjøres for å redusere klimautslippene? Hvordan kan sjømatnæringen ta en rolle som en del av løsningen?

 

Her finner du mer informasjon om konferansen og påmelding: www.klimamarin.no

 

Klimaforandringer opptar mange både i det private og i det profesjonelle. Så langt er det samlet foredragsholdere fra FNs klimapanel, store næringsaktører, myndigheter og forskere.

 Det legges opp til en konferanse med engasjerende innlegg og tid til dialog mellom deltakerne og foredragsholderne. Konferansen arrangeres fra lunsj til lunsj, inkludert middag om kvelden 4. juni.

www.klimamarin.no