Til hovedinnhold

Klima 2050 søker blå-grønn PhD

Forskningssenteret Klima 2050 søker etter en PhD-kandidat til å delta i utviklingen av takløsninger som kan bidra til en framtidig bærekraftig overvannshåndtering.

Blå-grønt tak
Bildet viser blå-grønt tak på et pilotprosjekt ved Syracuse University, USA. Illustrasjonsfoto: Klima 2050

For en uke siden opplevde vi det igjen. Store lokale nedbørsmengder var ventet i Midt-Norge, og Meteorologisk Institutt måtte nok en gang ut med et OBS-varsel. Bygninger og infrastruktur ble også denne gangen rammet.

– Framtiden vil innebære at det blir behov for mer fleksibel bruk av taket som en del av overvannsystemet gjennom blå-grønne og blå-grå taksystemer. Samtidig kan slike tak fungere som attraktive uteområder, sier senterleder i Klima 2050 og sjefforsker i SINTEF Byggforsk, Berit Time.

Har åpnet feltstasjon

Sammen med Trondheim kommune har Klima 2050 nettopp åpnet feltstasjonen med tre store forsøksfelt for utprøving av blå-grønne og blå-grå tak på Høvringen. Anlegget er etablert for å utvikle takløsninger som kan bli aktive elementer i den urbane overvannshåndteringen.

Anlegget er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon og et avansert opplegg for måling av mengde vann som passerer takslukene fra hver av de tre forsøksfeltene. Hele spennet fra drypp til ekstremnedbør kan måles.

Utviklet i samarbeid

Den første takløsningen som er lagt, er utviklet i samarbeid med Saint-Gobain Weber Leca og Skjæveland gruppen.

– Målet med forsøket er å utvikle kunnskap om hvordan oppnå god fordrøyningskapasitet for denne typen tak, og undersøke hvilken betydning et slikt element kan ha i den totale overvannshåndteringen i urbane områder, sier førsteamanuensis Tone Muthanna ved NTNU.

Behov for mer kunnskap

Med behov for større fleksibilitet for tak har det også oppstått et behov for bedre kunnskap og metoder for den helhetlige risikovurderingen av blå-grønne og blå-grå takløsninger.

– Dette er løsninger som foruten risiko knyttet til fordrøyningskapasitet, også har risiko knyttet til robust byggeteknikk, bygningsfysikk, bestandighet og bruksområder. Vi søker derfor etter en PhD-kandidat som vil delta i utviklingen av takløsninger som vital og trygg komponent i den urbane overvannshåndteringen, sier professor Tore Kvande ved NTNU.

Les mer om stipendet her

 

Publisert mandag 5. desember 2016
Sjefforsker
970 72 083

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.09.2022