Til hovedinnhold

Gjeldende byggeregler – samlet i én bok

"Innføring i byggereglene" sammenfatter regelverket på en lettfattelig måte, inkludert de siste endringene fra 1.januar 2016. Boka er oppdatert med blant annet nye energiregler, endringer i systemet for ansvarsrett og krav om CE-merking.

Montering av stillas på byggeplass
"Innføring i byggereglene" er en oppslagsbok for prosjekterende, entreprenører, håndverkere, kommunale saksbehandlere og boligeiere. Foto: SINTEF Byggforsk

Innføring i byggereglene gir oversikt over de gjeldende reglene i lov og forskrifter for utforming av bygninger og kravene til alle som deltar i byggeprosessen, fra planlegging til ferdig bygg. Boka gir også veiledning i søknad og byggesaksbehandling, hvordan kontroll skal utføres, hvem som har ansvaret og hvilke kvalifikasjoner de må ha.

Innføring i byggereglene

Nye regler for beregning av energibehov

Reglene for beregning av energibehov ble strammet inn fra 1. januar i år. Fra nå av må rammekravmetoden benyttes ved beregning av energibehov for alle bygninger unntatt boliger. Et gitt antall kWh per kvadratmeter gir større frihet i bygningsutformingen, men det kan bli vanskeligere å vurdere om en bygning oppfyller energikravene eller ikke.

Når det gjelder krav til hvilke energikilder man benytter, er det blitt færre begrensinger enn tidligere.

- Regelendringen betyr i praksis at man kan bruke strøm til å dekke hele energibehovet i bygningen, forteller seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk.

For større bygninger må oppvarmingen imidlertid gå via et lavtemperatur, energifleksibelt oppvarmingssystem – i praksis vannbåren gulvvarme – slik at man senere kan bytte til noe annet enn strøm.

Må ikke søke om ansvarsrett

Det er også nytt i regelverket at man ikke trenger å søke om å bli godkjent for ansvarsrett. Man trenger kun å erklære ansvarsrett for å få igangsettingstillatelse for et tiltak.

- Målet med endringen er at det skal bli enklere å sette i gang tiltak. Konsekvensen er at kommunenes tilsynsoppgave blir endret. Ved tilsyn må kommunene undersøke om ansvarlig for tiltaket faktisk har den erfaringen og kompetansen som er oppgitt i erklæringen om ansvarsrett, sier Kirkhus. - Som en følge av dette, er også den sentrale godkjenningsordningen endret.

Oppslagsverk for hele byggenæringen

Innføring i byggereglene har gjennomgående henvisninger til plan- og bygningsloven (pbl) samt byggteknisk forskrift (TEK), byggesaksforskriften (SAK) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Boka er en oppslagsbok for prosjekterende, entreprenører, håndverkere, kommunale saksbehandlere og boligeiere.

Innføring i byggereglene

 

Publisert tirsdag 15. mars 2016
Seniorrådgiver
977 15 003