Til hovedinnhold

FishTech 2014

FishTech 2014

Publisert 4. februar 2014

Dialogkonferansen FishTech ble arrangert for andre gang med svært gode deltakelse og tilbakemelding. Dato for neste års konferanse blir annonsert snarlig.

SINTEF, i samarbeid med FHF og VRI Møre og Romsdal, ønsker med denne konferansen å bygge opp en arena for dialog rundt teknologibehov og teknologiutvikling innen havfiskeflåten i Norge. Totalt deltok over 110 deltakere ved årets konferanse hvor fokuset dag 1 var energibehov og trålteknologi og dag 2, ombordprosessering og framtidig utvikling.

 

Et av formålene med konferansen er å samle inn innspill fra fiskerinæringen og leverandørindustrien ift hvor skoen for framtidig teknologiutvikling. Dette ble gjort gjennom gruppearbeid på konferansen hvor deltakerne var delt inn totalt 10 grupper. Innspillene som kom fram på konferansen vil bli presentert i en sluttrapport som fullføres i disse dager.

Dag 1

Dag 2

Deltakerliste

Prosjektstart:

01.02.2012