Til hovedinnhold

En arena for kunnskapsdeling

I november arrangerer NTNU og SINTEF Norsk bygningsfysikkdag for tolvte gang. Konferansen er et viktig treffpunkt, der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Living Lab
Bildet viser ZEB Living Lab, som brukes til å forske på hvordan ulike beboere benytter ulike typer teknologier, og hvordan forskjellig bruk kan ha innvirkning på energibruken i et nullutslippsbygg. Foto: SINTEF Byggforsk

Forskriftene stiller stadig strengere krav til bygningers energiegenskap, men når det gjelder andre bygningsfysiske egenskaper er kravene fremdeles ganske generelle. Byggeteknikken endrer seg som følge av nye energikrav, samtidig som det kommer nye materialer og teknologier på markedet. Dette gir oss nye muligheter og utfordringer knyttet til bygningsfysikk.

Nyttig kunnskap

Norsk bygningsfysikkdag har etablert seg som en arena for deling av kunnskap om bygningsfysiske utfordringer og løsninger som er svært nyttige for norsk byggenæring.

– På konferansen får du kunnskap som kan brukes direkte i arbeidet med å skape robuste, bærekraftige bygg med god bokvalitet, sier forskningsleder Birgit Risholt ved SINTEF Byggforsk, som oppfordrer til å være raskt ute med påmeldingen til det populære arrangementet.

Bredt program

Årets program spenner vidt; fra de siste norske erfaringene knyttet til brukernes påvirkning på energibruk i boliger, til naturlig klimatisering, innovative materialer, bygningsfysikk for svømmehaller, glassfasader og oppgradering av vernede bygg.

Dagen avsluttes med siste nytt fra forskningssentrene Klima2050 og Zero Emission Buildings (ZEB).

Praktikere spesielt velkomne

Målgruppen for dagen er alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

Norsk bygningsfysikkdag 2016 finner sted torsdag 24. november på UBC Ullevaal Business Class, Oslo.

Se program og meld deg på her.

 

Publisert 3. oktober 2016
Seniorforsker