Til hovedinnhold

Unngå byggskader på pepperkakehuset

SINTEF advarer mot å ta lettvint på årets pepperkakehusbaking. Grundig prosjektering er avgjørende for et holdbart og feilfritt byggverk.

Pepperkakehus
Uansett om du skal bygge stort eller lite; god planlegging er nøkkelen til suksess. Foto: Astri Meidell

Det er vanskelig å tenke seg bakevirksomhet helt uten feil og skader, men det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader på pepperkakehus. Dette krever en målrettet og aktivt forebyggende innsats på flere områder, og av alle aktører i bakenæringen.

Store årlige kostnader

Prosessforårsakede byggskader er skader på byggverk som skyldes at man under utredning, prosjektering, produksjon eller materialtilvirkning ikke har lyktes å følge normert, standardisert, anerkjent metode eller konkrete spesifikasjoner.

– Forskning viser at de årlige kostnadene forbundet med utbedring av prosessforårsakede skader i bakenæringen beløper seg til omkring 7–11 % av årlig netto produksjon, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Community.

Sørg for gode rammebetingelser

Kirkhus mener grundige forberedelser er avgjørende for et vellykket resultat, og lister opp noen momenter man bør tenke gjennom før man starter byggeprosessen:

  • Er det selve prosessen, et imponerende resultat eller knusing og spising som er viktigst? En avklaring av forventninger er vesentlig for en god prosess. Alle involverte må forstå og akseptere målsettingen med byggeprosjektet.
  • Er det satt av nok tid og plass til produksjonen? Gode rammebetingelser er nødvendig for å unngå sure barn og svidde fingre.
Fordeling av årsak til pepperkakehusskader (%)
Figuren viser hvor stor andel av pepperkakebyggskadene som skyldes ulike forhold. Ill.: SINTEF

Gjennomtenkt prosjektering er avgjørende

Mange byggeprosjekter settes i gang med et håp om at utfordringene skal bli borte underveis. Det gjør de sjelden.

– Det er for eksempel for sent å finne ut at målene ikke passer etter at kakeelementene er stekt. Det er utfordrende nok å beholde formen fra deig til ferdig stekt element, om man ikke i tillegg skal endre formen på grunn av mangelfull prosjektering, advarer seniorrådgiveren.

En vanlig prosjekteringsfeil ved pepperkakehusbygging er å glemme at elementene har en tykkelse. Man må for eksempel ta hensyn til tykkelsen av veggelementene når man dimensjonerer taket, for ikke å snakke om pipa.

– Gjennomtenkt prosjektering gjør bake- og byggeprosessen enklere og resultatet bedre, uansett om målet er at huset skal være flott eller smake godt, forklarer Kirkhus.

Byggforskserien har løsningene

I anvisningen Spiselige byggverk – Pepperkakehus gir SINTEF råd om god planlegging og utførelse. Som alt annet i Byggforskserien, gir også denne konkrete og matnyttige tips basert på forskning og erfaring.

Tør du bygge uten kunnskap?

Publisert onsdag 27. november 2019
Seniorrådgiver
977 15 003