Til hovedinnhold

Dagens byggeregler består av et helt sett av kilder, i form av plan- og bygningsloven og særlig to tilhørende forskrifter, som hver har sin egen veiledning i tillegg. Forskriftene omhandler bygningsutforming (TEK10) og byggesak (SAK10).

Behov for oppklaring
– Alle byggefeilene og -tvistene tyder på at det er et stort behov for å oppklare hva som faktisk er kravene i en byggesak, særlig nå som det har kommet ny lov og nye forskrifter, sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk og fagredaktør av håndboka Innføring i byggereglene

I den reviderte utgaven av boka gir SINTEF Byggforsk en konsentrert sammenfatning av hovedpunktene i hele det omfattende og kompliserte regelverket. Reglene er dermed samlet i en lettfattelig form på ett sted.

Ikke glem å søke
Mange huseiere som står overfor et byggearbeid på huset eller tomta ønsker å få utført jobben raskt og billig, og unngå innblanding fra kommunen, som anses som en unødvendig forsinkelse. Men å unnlate å søke kan slå hardt tilbake på huseier.

– Som byggherre har du alt ansvaret selv hvis noe går feil i en byggesak hvor det ikke er godkjente foretak. Konsekvensen  kan være at du får mulkt, må rive alt, og må starte fra bunnen igjen, advarer Kirkhus.

I en byggesak skal det også dokumenteres at løsningene holder kvalitetsnivået i regelverket. Uten dokumentasjon kan ikke huseier gjøre rede for hvilke løsninger som er brukt.

Mye kan gå galt når man bygger nytt. Men det er enda flere muligheter for å snuble når man skal gjøre endringer i eksisterende bygninger. Dels kan det være vanskelig å få ønskene og det gamle huset til å møtes, rent teknisk. Dels er det byråkratiske farvannet mer grumsete når det gjelder bestående byggverk.

– Mange vet ikke at etablering av utleiedel i eget hus er søknadspliktig. Er ikke endringen godkjent av kommunen, regnes ikke utleiedelen som selvstendig boenhet, og kan ikke markedsføres som det ved salg av boligen, opplyser Kirkhus.

Gir svar
Innføring i byggereglene gir svar på en rekke sentrale spørsmål, som:
- Hvem har ansvaret for byggefeil i en byggesak?
- Hvilke krav stilles til en bedrift som godkjennes i en byggesak?
- Når må du følge kravene til nybygging hvis du skal bygge om en eksisterende bygning?
- Hvilke tidsfrister har kommunen for å behandle en byggesak?
- Hvilke arbeider krever søknad eller melding til kommunen, og hvilke er unntatt?
- Hvilke regler gjelder for klage i en byggesak, og hvordan går du fram?
- Hvilke regler gjelder for sanksjoner og straff i en byggesak?

Oppdatert etter Byggteknisk forskrift
Den nye utgaven av Innføring i byggereglene er oppdatert i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK10). Boka gjennomgår hva lov og forskrifter sier om estetisk utforming, produktkontroll, energibruk, innetemperatur, ventilasjon, lys, fukt og lyd, installasjoner, naturpåkjenninger, sikkerhet i bruk, tilgjengelighet og brannsikkerhet.

Hvordan kontroll skal utføres under bygging, hvem som har ansvaret, og hvilke kvalifikasjoner de må ha, er også omtalt. Videre beskrives reglene for saksbehandling i kommunen. Boka har  gjennomgående referanser til regelverket.

Innføring i byggereglene kan kjøpes i SINTEF Byggforsk Nettbokhandel.


Les også: Gambler du med millioner?

Seniorrådgiver Anders Kirkhus

Web-journalist Kathrine Nitter