Til hovedinnhold

Byggenæringen viser klimaomstilling i praksis

Er du interessert i trebygg, nullutslippsteknologi og klimatilpasning? Delta på årets store begivenhet innen disse temaene i Trondheim.

TestCell
SINTEF og NTNU er navet i teknologihovedstaden, og huser nasjonale forskningssentre som ZEN in Smart Cities og Klima 2050. På konferansen vil også noen av labene for klimaforskningen som foregår i byen bli vist fram. Foto: SINTEF Byggforsk

Den 27. til 29. september er det igjen klart for konferansen Wood Building Nordic. For andre gang på rad er Trondheim valgt til å huse arrangementet i Norge. Konferansen er en avlegger av Forum Holzbau, som er en stor, etablert møteplass for kunnskapsdeling i Mellom-Europa.

Variert program

Wood-based Zero Cities er navnet på årets konferanse. Det blir tre hele dager med mer enn 50 foredrag fra ulike nasjoner, 40 utstillere, befaringer, studentkurs, trearbeider og trekunst. Det blir også konserter, underholdning, prisutdeling, mingling, meningsytringer og samtaler.

Siste nytt om klimatilpasning

Lars Gullbrekken, forsker ved SINTEF Byggforsk og PhD-student ved NTNU, skal presentere nye resultater fra forskningssenteret Klima 2050 om klimatilpasning og fuktsikkerhet for store tak konstruert i tre.

– På grunn av økt fokus på CO2-avtrykk regner vi med at det vil bygges flere store tretak fremover. Vi har ikke hatt god nok kunnskap om hvordan øke fuktsikkerheten for store luftede tak. Dette har vi forsket på i Klima 2050 og har i dag bedre svar, sier Gullbrekken.

Morgendagens byer og behovet for langsiktighet

Skanska, en av næringspartnerne i Klima 2050, deltar på konferansen for å fortelle om sitt arbeid med innovasjoner i elementproduksjon for økt klimarobusthet. De ser behovet for helheten, og vil nå prioritere klimatilpasning i større grad.

– Det er større betalingsvilje for å være på den proaktive siden, både i markedet og i det statlige virkemiddelapparatet, for eksempel støtte til energi- og klimanøytrale bygg. Men det er vanskelig å skape forståelse for at det kan lønne seg å ta merkostnaden ved å gjøre et bygg mer robust for fukt. Kriseforståelse for langsiktige klimaendringer sitter fortsatt litt langt inne, sier Rune Stene, direktør i Skanska Teknikk.

Tre- og kunnskapsbyen

Trondheim har markert seg som treby i Norden. I over ti år har kommunen – i samarbeid med næringsliv og kunnskapsmiljøene i byen – eksperimentert med tre som byggemateriale i nye bygg, i byrom og gjennom rehabilitering av kulturhistoriske bygninger.

NTNU er Norges største universitet med et spesielt ansvar for teknologiutdanningen. Tresatsingen NTNU Wood tilbyr grunnutdanning både for arkitekter, produktdesignere og ingeniører. Sammen med SINTEF Byggforsk og deres spisskompetanse i bærekraftig utvikling av bygninger og infrastruktur bidrar byens kunnskapsmiljø med forskning, utvikling og innovasjon innen klimavennlig byggeri.

Les mer og meld deg på her

 

Publisert tirsdag 15. august 2017
Seniorforsker
454 74 324

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.09.2022